Value feature ISPS checks

Säkra hamnanläggningen

Tag kontroll över vem som besöker vilket hamnområde när. Säkerställ att inte obehöriga personer och fordon kommer in i anläggningen. Använd mobilen för att utföra säkerhetskontroller och följ upp kontrollerna löpande enligt ISPS-koden.

Value feature - access permits

Digitalt besökssystem

Mobil självbetjäning för besökare – digitalt godkännande och hänvisning till aktuell besöksgate beroende på vilket område/företag som skall besökas. Kraftigt förbättrat flöde genom gate och snabbare lossning och lastning.

Value feature - Gate flow management

Tidsbegränsad behörighet

Digital ansökningsprocess för kort och tidsbegränsad behörighet. Självadministration av ansökan inklusive ISPS e-kurs, digitalt godkännande via PFSO och överföring till gate system för tillverkning av kort eller utställande av digital passage-app. Automatisk fakturering av kort och hyra sparar tid och säkerställer debitering av kort.

HAMNSÄKERHET OCH BEHÖRIGHETSKONTROLL

Integrerad säkerhetsmodul

Grieg Connect erbjuder en komplett och integrerad lösning för tillträdeskontroll och hamnsäkerhet.

GATEADMINISTRATION MED SPÅRBARHET

Gatepasseringslogg

Security tillhandahåller en komplett logg över alla händelser och grindpassager från LPR-kameror och passerkontrollsystem.

Passageinformation sammanställs för analys av frekventa besökare och besöksgrupper som bilar, lastbilar och besökare. De som passerar frekvent bör ha och betala för kort!

INTEGRATION

full integration med ledande gate-leverantörer

Security debiterar kort och årsavgifter enligt kundavtal i Port.

Business Intelligence

Security BI

Vi anser att mindre tid bör läggas på att söka efter, ta fram och presentera data och att det borde finnas mer tid till att utvärdera de rätta besluten för ditt säkerhetsarbete vid hamnen och mottagningsplatserna. Grieg Connects Explore erbjuder data för beslutsunderlag som presenteras i ett användarvänligt gränssnitt för stationära datorer eller mobiler, och som inte bara kan komma till nytta för ledningen och styrelsen utan också personalen i mottagningsportarna.

Business Intelligence by Grieg Connect