For havner

Et moderne havnedatasystem

Port dekker alt fra å planlegge havneanløp, håndtere drift, isps og gate, fakturering og statistikk til informasjonsdeling med tredjeparter.

Key features

Kortere liggetid

Du vet nøyaktig når fartøy ankommer med automatisk registrering av skipsbevegelser. Den brukervennlieg native-appen, Port GO, dekker alle tjenester du tilbyr dine kunder. Ingen flere gule lapper for inntektsregistrering!

Faktura ved avgang

Øyeblikkelig fakturering til dine kunder! Nøkkelinformasjon vil være tilgjengelig, og faktura utløses ved fartøyets avgang eller trigges i communityportalen. Den smarte prismotoren vil gjøre automatiske prisberegninger for deg.

Kaiplanlegging

Agenter vil like den nye portalen hvor de kan bestille kaiplass og tjenester. Det vil samtidig resulterere i lengre planleggingshorisont for havna.

Business Intelligence

Explore sørger for at mindre tid brukes på å søke, utvikle og ta frem data, og mer tid på å ta riktige beslutningene for nordiske havner.

Grunnleggende

Port

Hold kontroll på havnehverdagen fra anløpsplanlegging til fakturering og statistikk med SSN og rederi-integrasjoner sammen med en moderne mobilapp for tjenester og arbeidsordre.

 • Kart og fartøystrafikk
 • Grafisk kaiplanlegging
 • Tjenester og last
For agenter og lasteeiere

Port Community

Effektive forespørsler om kaiplass og tjenestebestilling samt lastregistrering via webportalen. Den reduserer behovet for e-poster og telefonsamtaler ved å koble agenter og godsrapportører direkte med havn på en digital flate

 • Digital chat mellom havn og agent
 • Pushmeldinger for arbeidsordre
 • Fakturagodkjenning
Sanntidsdata

Port API

Bygg M2M-tjenester ved hjelp av Ports API for anløpsdata, lastinformasjon og tjenesteleveranser noe som sikrer gode data uten manuelle klikk.

 • Last og tjenester
 • Faktura og anløp
 • Ressurser og organisasjoner
Gate og ISPS

Port Security

Håndter Gate og ISPS effektivt med selvbetjente kort- og besøksforespørsler, digital godkjenningsflyt og integrert fakturering og statistikk med Ports Security-modul.

 • Velkomstpakke til nye fartøy
 • Utsending av meldinger til de på terminalen
 • ISPS koblet med kart
Administrer leieavtaler

Port Rental

Administrer leieavtaler effektivt med vår leiemodul som tilbyr omfattende parametere for fakturering med utleiestatus i kart og i kalendervisning for lager, uteområder, flytebrygger, bygninger og kontor.

 • Utleiestatus i kalender og kart
 • Utleiestatus på mobilen
 • Asset-integrasjon
Administrer ressurser

Port Resource planning

Ressursplanlegging med en modul designet for å administrere operativt personell og maskiner samt avvik og KPIer, noe som sikrer optimal ressursallokering samt effektiv interndebitering og fakturering.

 • Tilordne arbeidsordre til personell
 • Utfør på mobilen
 • Workshop view for service og kjøreforbud
Business Intelligence

Port BI

Ta gode strategiske beslutninger ved hjelp av Ports business intelligence-modul, Explore, som bygger på flerdimensjonale datasett for anløp, inntekter og last koblet med ønsket tredjepartsinformasjon

 • Analyse for havnedrift
 • Analyse for gate og ISPS
 • Analyse for container og regnskap

Connect

Vår team hjelper deg gjerne videre. Kontakt oss får forteller vi mer.