News / 30.1.2024

Port GO: ny mobilapp lanseres

Grieg Connect tetter denne vinteren gapet mellom tjenesteleveranser og etterregistrering på kontoret. Med lanseringen av den oppgraderte mobilapplikasjonen Port GO tilrettelegges det for enklere og mer effektiv håndtering av anløp, tjenester og ressursplanlegging.

Bruken av mobile applikasjoner har det siste tiåret blitt mer og mer utbredt: regninger betales via telefonen; tog, trikkebilletter og førerkortet er digitale. Karttjenester og ruteplanleggere på mobilen er også fine eksempler på en forenkling av hverdagen til reisende. Grieg Connects revitaliserte mobilapp har som mål å ta dette inn i havnesektoren.

En enkel brukeropplevelse fra bestilling til levering

Mobilapplikasjonen Port GO for anløpsoversikt og tjenesteregistrering har denne vinteren fått seg nye klær. Havnearbeidere og tredjeparter vil raskt kunne få et overblikk over anløp som er ventet til kai og fartøy til kai med muligheten til å søke opp fartøy av interesse i kart. 

Dette er første del av den fremtidige arbeidsflyten som begynner med at eksterne brukere vil kunne bestille tjenester i en havneportal som deretter godkjennes av havnekaptein og finner veien via mobilen til fakturering og statistikk. 

Brukergrensesnittet operasjonelt vil oppleves mer naturlig da alt dette vil være pakket inn i en native applikasjon for brukerne.  

Etter tett samarbeid mellom havnene, våre utviklere og designteam, får vi frem mer viktig anløpsinformasjon direkte til brukerne samtidig som tjenester lettere kan tildeles, utføres og rapporteres.

Dan Steinnes, Salgssjef, Grieg Connect 
Port GO med anløp, arbeidsordre, rapportering og vær.
Været på din lokasjon i en uke fremover

Konseptet arbeidsordre

Tidligere har det bare vært mulig å knytte en tjeneste opp mot en prisliste, men dette endres nå med det nye konseptet arbeidsordre:

En arbeidsordre kan bestå av flere typer priser / artikler, noe som vil fungere fint for grupperte tjenester, større prosjekt eller tjenesteleveranser som er mer komplekse. Et eksempel på dette kan være krankjøring hvor løft ofte prises etter tid på dag samt om containeren er full eller tom eller om den bare skal flyttes om på båten. Et annet eksempel er vannleveranser hvor noen havner tar en oppkoblingsavgift samt en volumpris. De ulike prisene /artiklene vil likevel være synlig på fakturaen. 

Tjenester kan delegeres til ansatte gjennom ressursplanleggingsmodulen eller plukkes som en arbeidsoppgave på mobilen.

Kart med live fartøystrafikk, fartøysdata og søkemuligheter
Mine arbeidsordre og muligheten til å registrere ny via mobilen

Veien videre

Den nye mobilapplikasjonen implementeres hos to havner i februar måned. Grieg Connect inviterer deretter til webinarer for å presentere applikasjonen og interesserte havner vil kunne melde seg på for implementering sammen med vår leveranseavdeling