Ved å flytte inn alle funksjonaliteter fra Shiplog Havn under samme tak, så markerer vi startskuddet for Port som et digitalt powerhouse for nordiske havner. Vi er overbevist om at dette vil merkes og Port bli et enda bedre støtteverktøy for havner

Dan Steinnes, Salgssjef Grieg Connect

Kaiplanlegging:

Integreringen av Shiplog i Port medfører en betydelig oppdatering av den tradisjonelle Port Plan. Den nye kalenderbaserte kaiplanleggingen tilbyr en omfattende og detaljert oversikt over anløp. Brukere har nå muligheten til å filtrere, tilpasse oppsett, søke etter spesifikke tidsperioder, og anvende dra-og-slipp-funksjonaliteten for å flytte på fartøy. 

Blått betyr avgått, Grønn betyr at båten ligger til kai mens gul markerer et forventet anløp i kalenderen for kaiplanlegging.

Fortøyningsplan

I tillegg til kaiplanlegging tilbyr den nye løsningen muligheten for å lage grafiske fortøyningsplaner ved hjelp av skannede havnedata fra geodatabasen, som sikrer millimeterpresisjon. Brukere kan enkelt opprette fortøyningsplaner med linjer til pullerter og annen kritisk havneinfrastruktur. Den kan kan deles med agenter, rederi, los-tjenesten eller kapteiner gjennom havneportalen eller sendes som vedlegg via e-post.

Grafisk kaiplanlegging er tilgjengelig i kart for havna og andre anløpsaktører. Situasjonsbildet vises med å endre på tidsintervallene slik at alle forventede anløp er synlig i kart.
Fortøyningsplannen kan editeres direkte i kartet eller ved å bruke anløpsvisningen. 

Historiske AIS-bevegelser og kart:

Det nye systemet tilbyr integrert tilgang til historiske AIS-bevegelser I kartvisning, som en del av den funksjonsmigreringen.

Forbedret kartfunksjonalitet, inkludert filtrering på en rekke parametre slik som fartøytype, AIS status, AIS klasse, fart og AIS kilder. Brukerne kan også lage egne lister med fartøy som vises.

Live AIS for fartøy er tilgjengelig i kartet, alt i en pakke som bekrefter vårt mål om å lage et fleksibelt og effektivt digitalt kart- og anløpsverktøy for nordiske havner.

Kartet kommer med en rekke muligheter for filtreringer og lagring av egne lister.
Historiske bevegelser i kart vil være lett tilgjengelig i systemet med mulighet til å søke opp et tidspunkt. Farta på videoen velges også i systemet.

Geofences i Port: 

Geofences fungerer som fundamentet for å registrere ankomster og avganger i havneområder, ved ankerplasser, og kaiområder. Disse var tidligere konfigurert i Shiplog-klienten og er nå fullt integrert i Port. Med denne oppdateringen kan havner selv enkelt tilpasse og administrere geofences direkte i Port og sikre en problemfri overgang fra det gamle systemet.

Geofences settes opp med det tradisjonelle havneområdet, kaier, ankringsplasser, varslingsområder osv.

100 % Skybasert Løsning:

Port representerer en 100 % skybasert løsning, som sikrer at nordiske havner kan dra nytte av høy tilgjengelighet, skalerbarhet, og sikkerhet. Dette skybaserte aspektet betyr også at systemoppdateringer og nye funksjoner kan rulles ut mer effektivt, sikrende at brukere alltid har tilgang til de nyeste verktøyene. Dette vil nå også våre tilfellet for den tradisjonelle Shiplog funksjonaliteten.

Shiplog kommer med Live AIS fra flere kilder, noe som sikrer god dekning også utenfor Skandinavia

Implementering og Migrasjon:

Etter å ha fullført utvikling og migrering av Shiplog-funksjoner, er neste skritt nå testing. Grieg Connect vil deretter tilrettelegge for en sømløs overgang for eksisterende brukere i løpet av 2024.

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med våre kollegaer på salg og support.

Posted in News