Om oss

Empowering ports, enabling trade

Vi utvecklar digitala system för hamnar som underlättar global handel och kopplar samman kontinenter, marknader och människor.

Med ett dedikerat team på trettio medarbetare i tre länder jobbar vi med göra hamnar till digitala kraftpaket. Denna förpliktelse understryker Grieg-koncernens stöd för sjötransporter – den miljövänliga vägen.

Grieg Connect employees

Kundfokus

Vi jobbar för att möta hamnarnas behov, med insikten om att teknik är ett medel, inte ett mål i sig. Genom att sätta kunden i centrum bygger vi långsiktiga partnerskap som säkerställer pålitlighet och skapar värde för både våra partnerhamnar och ägare.

Långsiktighet

Vi har blicken riktad långt in i framtiden. Vår strategi bygger på stabilitet och hållbarhet och med mål om ett balanserat tillvägagångssätt som garanterar sund affärsverksamhet för oss samtidigt som vi ökar intäkter och lönsamhet för våra partnerhamnar. På detta sätt skapar vi förutsägbarhet och en stabil grund för alla. Den här principen vägleder oss i att ta beslut som inte bara ger fördelar idag utan som även ger utdelning under många år framöver.

Konkurrenskraft och miljö

Vi menar att dessa aspekter inte utesluter varandra utan i stället kompletterar varandra. Genom att förbättra den operationella effektiviteten i hamnarna, ökar vi inte bara konkurrenskraften för våra kunder och deras kunder, utan bidrar också till att fler väljer sjövägen.

Nyckeltal

30+ Anställda
på 5 Platser
över €10M Investeringar under 64 månader

Jobb 

Vi har många olika personligheter bland oss, men vi arbetar alla tillsammans som ett synkroniserat team. Vi arbetar med problemlösning och vi har nära samarbeten med våra kunder.

Grieg Foundation

Grieg Foundation is a celebration of our responsibility to create a more compassionate society.