Vår historia

Grieg Connect uppstod 2017 när Grieg koncernen förvärvade det norska techbolaget Shiplog AS, Seamless AS och CTS.

Seamless hade en 25 årig erfarenhet av hamnsystem och CTS bidrog med 15 års erfarenhet av terminalverksamhet.

Shiplog grundades 2013 av entreprenören Vidar Fagerheim. Shiplog var pionjärer inom AIS och automatisk marintrafikinformation. AIS programvaran och de prediktiva tjänsterna blev snabbt branschstandard.

Vi växer snabbt organiskt och har den finansiella styrkan att förvärva. Tillsammans med kunderna utvecklar vi den ledande hamn- och terminallösningen och tar den ut i världen.