News / 16.8.2022

Larvik Havn investerer i havnedatasystem fra Grieg Connect

Larvik Havn og Grieg Connect har inngått en avtale om leveranse av et digitalt havnedatasystem for å automatisere trafikkovervåkningen, bedre datadelingen og sikre effektive havneanløp. 

Larvik havn er en av Norges største containerhavner og har faste linjer for både gods og passasjer. At havnen nå investerer i et moderne havnedatasystem, er økonomisjef Knut Jørgen Heum og markedssjef Beate Palmgren fornøyde med.

– Havnesystemet fra Grieg Connect var det naturlige valget for oss. Vi får en skybasert plattform og økte muligheter for datadeling mellom agent, terminal, havn og kunder.

Knut Jørgen Heum, økonomisjef Larvik Havn.

–Digitalisering av havnen er viktig. Vi ønsker å tilby våre kunder en helhetlig og brukervennlig digital løsning i møte med oss. Investeringen er helt i tråd med vårt mål om å være den kommersielt foretrukne havn på vestsiden av Oslofjorden.

Beate Palmgren, markedssjef, Larvik Havn
Knut Jørgen Heum og Beate Palmgren fra Larvik Havn

Havnedatasystemet Port 

Leveransen inkluderer havnedatasystemet Port med en mobilapplikasjon for arbeid på kaia, en agentportal for å reservere kaiplass og bestille tjenester, port assets for å jobbe med forvaltningsdata og en Power BI løsning for statistikk og rapportering.

Operatøren på containerterminalen i Larvik Havn, Greenport, bruker allerede Terminal, Grieg Connects modul for containerhåndtering, i den daglige drifta noe som legger til rette for effektiv datadeling.

Det at et logistikkpunkt som Larvik Havn nå velger oss er en viktig tillitserklæring og bekrefter at det vi nå utvikler og leverer av systemløsninger og samhandlingsplattformer blir viktig for bransjen fremover

Dan Steinnes, Salgssjef Grieg Connect

Med sentral beliggenhet, kort innseiling og gode linjetilbud så er Larvik en viktig havn for gods og passasjerer i Oslofjorden.  I 2021 ble 52.000 containerenheter (TEU) og 102.000 fraktenheter (12 M) med ferge lastet og losset over havnen, dette gjør Larvik havn til en av Norges viktigste godsknutepunkter.

Grieg Connect, en del av Grieg Gruppen, leverer moderne, skybaserte systemer for anløpshåndtering, havnesikring, terminaldrift og ferger i Norden. I 2021 stod Grieg Connect for 80 prosent av systemene til havner via modulen Port og 50% systemene til containerterminaler via modulen Terminal i Norge.