Shiplog Traffic

Lösningar för trafik- och fartygshantering i realtid

Systemet ger mervärde varje dag och på alla rutter för över 285 färjor och höghastighetsfartyg.

Key features

Meddelanden och varningar

Kommunikation från maskin till besättning och passagerare om manöverrutiner och säkerhetsinformation, baserat på fartygets position.

Fartygsledning

Vi gör livet lättare genom att eliminera manuella rutiner för både befäl och besättning, genom datainläsning.

Prognoser i realtid

I samarbete med offentliga myndigheter och rederier ger vi realtidsinformation till anslutna sjöfarare.

Ship management

En digital kommandobrygga

Få bättre kvalitet och mer effektiv kontroll med vår digitala kaptensloggbok. Shiplog ger ett konstant flöde av driftdata. Dessa data kan presenteras inom Shiplog eller integreras i ett befintligt rapportsystem.

Ljudvarningar

Ljudvarningssystemet informerar om korrekt hastighet under ankomst till kajen för färjor, vilket hjälper till att undvika kollisioner och dyra reparationer. Systemet kan också ge ljudvarningar för säkra och osäkra zoner.

Prognoser i realtid

Shiplog använder vår algoritm för beräknad ankomsttid vid kontinuerliga beräkningar av ankomst och avgång. Vi redovisar detta i realtid, tillsammans med meddelanden om avvikelser till resenärer, så att deras resa går smidigt.

Kompatibla med SIRI/ITxPT

Standardiserade data

Datadelning blir nu smidigare än någonsin. Alla Shiplog-data är kompatibla med SIRI/ITxPT, vilket innebär att de är standardiserade och kan delas och användas i system från tredje part, eller för statistik och analys, utan krångel.

Övervaka och analysera prestationer och utfall

Övervaka och analysera

Genom användning av kartgränssnittet i Shiplog, KPI:er i realtid och samlad statistik från hela flottan blir det lätt att övervaka operatörer, prestationer och utfall och ta dataunderbyggda beslut.

Connect

Vårt dedikerade team finns här för Dig. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.