För hamnar

Heltäckande förvaltningslösning för hamnar

Port är ett mångsidigt, modernt hamndatasystem med allt du behöver för att hantera hamnverksamheten.

Key features

Snabbare vändtider

Du vet exakt när fartygen anländer och förflyttningarna registreras automatiskt minut för minut. Våra nya verktyg täcker in alla dina tjänster via en användarvänlig mobilapp.

Faktura vid avgång

Omedelbar fakturering för dina kunder! Vi ser till att du kommer igång. Din viktiga information är lätttillgänglig och faktureringen utlöses vid fartygets avgång.

Kajplanering

Agentens bokningsverktyg för hamnanlöp. Du har realtidskontroll och överblick.

Business Intelligence

Vi hjälper dig att lägga mindre tid på att söka, utveckla och presentera data, så att du kan fokusera mer på strategiska beslut för din hamn.

Grundläggande

Port

Hantera fartygsaktiviteter sömlöst från planering av hamnanlöp till fakturering och statistik, med MSW och rederiintegreringar i en modern mobilapp för omfattande registrering av service och arbetsorder.

 • Kartor och fartygstrafik i realtid
 • Grafisk översikt över kajer
 • Tjänster och gods
Realtidsdata

Port API

Bygg M2M-tjänster på Port API för att förbättra hanteringen av hamnanlöp och servicehantering, som säkrar att transparenta och korrekta data kan delas utan manuella klick.

 • Gods och tjänster
 • Fakturor och hamnanlöp
 • Resurser och organisationer
Business Intelligence

Port BI

Stärk de strategiska besluten med vår Business Intelligence-modul – Explore. Modulen ger dataanalys i flera dimensioner som ger information och vägledning inför dataunderbyggda beslut.

 • Analyser av hamnförvaltning
 • Analyser av gate och säkerhet
 • Integration med tredje part, till exempel container- och ekonomisystem
För agenter och fraktägare

Port Community

Förenkla kajplatsförfrågningar, servicebeställningar och lastregistrering via vår webbportal – framtagen för att eliminera behovet av e-post och telefonsamtal och länkar i stället agenter direkt till hamnverksamheten.

 • Digital chatt mellan hamn och agent
 • Meddelanden i realtid om arbetsordrar
 • Smidigt arbetsflöde för fakturagodkännanden
Hantera hyresavtal

Port Rental

Hantera hyresavtal effektivt med vår hyresmodul som erbjuder omfattande parametrar för fakturering, plus visuella verktyg som kalendrar och kartor som håller koll på hyresstatus för alla lager, utomhusområden och kontor.

 • Hyresinformation i kalendrar och på kartor
 • Uthyrningsstatus på mobilen
 • Dynamiska assets
Manage resources

Port Resource planning

Resursplanering med en Port-modul framtagen för planering av personal, maskinutrustning, avvikelser och KPI:er, med optimal resurstilldelning samt interndebitering och fakturering.

 • Tilldela arbetsordrar till personal
 • Utför uppgifter via mobil
 • Med verkstadsöversikten håller du koll på reparationer och körrestriktioner
Gate och ISPS

Port Security

Optimera gate samt försäkra dig om att ISPS överensstämmer med självbetjäning för förfrågningar om passerkort, digitala godkännandeflöden plus integrerad fakturering och statistik med Ports integrerade Security-modul.

 • Välkomstpaket för nya fartyg
 • Information till intressenter på området
 • ISPS kopplat till kartor

Connect

Vårt dedikerade team finns här för Dig. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.