Topics: All posts, Port, Security, Terminal

Shiplog finner veien inn i havnedataystemet Port 

Grieg Connect har tatt skritt for å fornye det velprøvde programmet Shiplog Havn, som har vært en pålitelig ressurs i daglig drift ved nordiske havner i mer enn ti år. Integreringen av Shiplog direkte inn i det skybaserte systemet Port fjerner behovet for flere systemer ved å samle alle essensielle funksjoner i et program. Dette tiltaket forventes ikke bare å øke effektiviteten men også å forbedre brukervennligheten betraktelig.

Läs artikeln

Port GO: ny mobilapp lanseres

Grieg Connect tetter denne vinteren gapet mellom tjenesteleveranser og etterregistrering på kontoret. Med lanseringen av den oppgraderte mobilapplikasjonen Port GO tilrettelegges det for enklere og mer effektiv håndtering av anløp, tjenester og ressursplanlegging.

Läs artikeln

New CEO in Grieg Connect

It is with great pleasure and excitement that we announce the appointment of our new CEO, Espen Ranvik. 

Espen will lead us as we embark on an exciting phase of growth and innovation in continuing development of our premier suite of maritime port software and leading industry knowledge, transforming our customers ports into world-class logistics hubs.

Läs artikeln

Ressursplanlegging i Port 

Prosessindustrien har lenge hatt verktøy for å planlegge og registrere arbeidsoppgaver, måle operasjonell effektivitet og ta strategiske beslutninger. Nå bringer Grieg Connect denne verdifulle støtten til dere ved å kombinere havnedata og ressursplanlegging i et og samme system

Läs artikeln

Stavangerregionen Havn moderniserer havnesystem og sikringsløsning

Stavangerregionen Havn og Grieg Connect har blitt enige om en avtale om leveranse av et kombinert havnedata- og system for sikring, for å automatisere trafikkovervåkningen, bedre datadelingen og sikre effektiv håndtering av sjøbasert og landbasert transport.

Läs artikeln

INTRODUCING THE NEW RESTOW MODULE IN TOS

Efficient container handling isn’t just about imports and exports; it’s also about agile rehandling during port calls. With shipping liners emphasising capacity utilisation, a digitised process for restowing is paramount. Grieg Connect’s latest feature—a dedicated restow module—is set to launch in our Terminal Operating System (TOS) this month.

Läs artikeln

Vidar Fagerheim slutter i Grieg Connect – tar over som daglig leder i Ocein

Vidar Fagerheim har takket ja til rollen som daglig leder i Ocein, et innovasjons- og utviklingsselskap som jobber med teknologi og smarte løsninger for selskaper i servicenæringen til norske og internasjonale havbruksselskaper. Med det slutter Vidar i Grieg Connect, selskapet som er et resultat av sammenslåingen av selskapene Seamless og Shiplog i Grieg Logistics.

Läs artikeln

Important Update: New Authentication Flow and Two-Factor Authentication in Grieg Connect

We are excited to bring you an important update regarding the security of your Grieg Connect experience. As a user with a Grieg ID and access to our software systems, we want to ensure that your personal and business-critical information remains secure. In line with this commitment, we are introducing a new authentication flow that includes Two-Factor Authentication (2FA) and federated login with Azure AD in our production environment.

Läs artikeln

Grieg Connect Strengthens Security with Two-Factor Authentication and Federated Login 

In an era where data protection is of utmost importance, we at Grieg Connect are taking a significant step to enhance our security measures. We are introducing two-factor authentication (2FA) and federated login across five of our modules: Port, Security, Explore Plan, and Terminal. This decision reflects our commitment to upholding the highest levels of data security and privacy for all users of our software. 

Läs artikeln

Ny EDI håndtering

Grieg Connect gjennomfører endringer til EDI-håndteringen i Terminal som vil forenkle arbeidet for våre kunder som flytter containere. Denne endringen finner sted sommeren 2023, og vi arrangere webinarer og sender brukerinformasjon i forkant.

Läs artikeln