Value feature - Quay planner

Kajplanering och tjänstebeställning

Agenter och fartyg samverkar med hamnen som externa användare med behörighet att anmäla fartyg, göra kajbokningar och lägga beställningar. Genom datadelning och digital samverkan i realtid i samma system kan planeringen förbättras och administrationen effektiviseras.

Value feature ETA & ETD

Kortare tid vid kaj

Med AIS och ETA prediktion får man kontroll över ankomst och förhalningar. Alla rörelser registreras och skapar underlag för automatisk debitering. Tjänsterna hanteras mobilt och ersätter alla gula lappar.

Value feature - ETA

Fakturering vid avfärd

Direktfakturering vid avgång! Vi hjälper Er att konfigurera systemet optimalt! All nödvändig data samlas in genom anlöpet och fakturorna kan sändas vid avgång!

AIS OCH HAMNBESÖK

Digitalt anlöp

Port hanterar allt från fartygsrörelser till fakturering i en integrerad lösning. Förväntade hamnbesök hämtas automatiskt från MSW och detaljplaneras i systemet. Agenter kan registrera anlöp och beställa sina tjänster direkt i hamnsystemet.

Datadelning genom hamnbesöket

Planering av förtöjning

I hamnkartan kan förtöjningsplaner skapas och delas mellan alla parter. Exakta ankringsplatser skapas och delas. En förtöjningsplan över tiden med dra-och-släpp-funktion ger en kontinuerligt uppdaterad överblick.

MOBILAPPLIKATION

Arbetsorder för anlöps tjänster

Tjänster bokas av agenterna direkt i systemet för att sedan tilldelas och återrapporteras mobilt.
Alla tjänster som tillhandahålls av hamnen och av tredje part kan beställas och debiteras med full automatik. Antalet e-postmeddelanden per anlöp minskas dramatiskt.

STATISTIK OCH FAKTURERING

Fakturering vid avfärd

Om inte godsintegration via API är möjligt rapporterar terminalerna godset direkt i systemet för att skapa underlag för statistik och debitering.
Port tar hand om all fakturering: Hamnbesök, tjänster, och hyror.

HAMNTILLGÅNGAR

Hela hamnens infrastruktur i hamnsystemets karta

Alla hamnens objekttyper laddas upp med geometri, attribut och tillhörande dokument för sökning och datadelning mellan hamnens alla intressenter. Positioner på lastplatser, gates och varför inte mobilkranar markeras med symboler i kartan.
Områden status hanteras och färg kodas i kartan vilket ger en effektiv översikt över aktuell situation.

Business Intelligence

Port BI

Vi anser att mindre tid bör läggas på att söka efter, ta fram och presentera data och att det borde finnas mer tid till att fatta de rätta besluten för din hamnadministration. Grieg Connects Explore erbjuder strategiska data för beslutsunderlag som presenteras i ett användarvänligt gränssnitt för stationära datorer eller mobiler, och som inte bara kan komma till nytta för ledningen och styrelsen utan också kajpersonalen.

Business Intelligence by Grieg Connect