Multidimensional KPIs

Flerdimensionella KPI:er

Få en visuell representation av din verksamhet, vilka områden som fungerar som de ska och vilka som kan behöva ses över, med modellerade dataset från Grieg Connect med två eller fler dimensioner. Data från tredjepartskällor ger ytterligare insikter.

Role-based dashboards

Rollbaserade dashboards

Det finns ofta viss diskrepans i förhållandet mellan KPI:er och strategiska data i ledningsteamet och verksamhetsavdelningarna. BI-modulen åtgärdar detta genom att presentera KPI:er för dina anställda i form av rollbaserade dashboards.

Easy-to-use data collection

Användarvänlig datainsamling

För att data ska kunna användas för att fatta bra beslut krävs användarvänliga datainsamlingsmetoder. Om data är svåra att samla in kommer det att leda till otillräcklig information. Grieg Connect har ett utbud med mobila applikationer för hamnar och terminaler som har utformats för att vara så användarvänliga som möjligt.

PORT

Port business intelligence

Strategiska, flerdimensionella data gör hamnadministrationen mer effektiv och lönsam, samtidigt som KPI:er som är relevanta för dig, ditt team och din ledning och styrelse framhävs.

PLAN

Plan business intelligence

Strategiska, flerdimensionella data upptäcker flaskhalsar och möjliggör optimalt resursnyttjande för ditt team i projekt, arbetsordrar eller uppgifter oavsett projektets art.

Terminal

Terminal business intelligence

Strategiska, flerdimensionella data som gör din containerhantering mer effektiv och lönsam samtidigt som KPI:er såsom omsättning, effektivitet och lönsamhet framhävs.

Security

Security business intelligence

Flerdimensionella data för att skapa en övergripande bild över säkerheten och genomströmningarna i din hamn, samtidigt som viktiga KPI:er för tillstånd, passager och kostnader framhävs.

Explore's KPI dashboard

Explore

KPI dashboard

Explore erbjuder en visuell KPI dashboard med möjligheten gå djupare in på områden där du önskar mer noggrann analys.