Plan value feature - planning made easy

Driftsplanlegging

Proaktiv planlegging av personell og maskiner for havneanløp, terminalaktiviteter og andre prosjekt gir deg og dine kollegaer innsikt og forståelse.

Plan value feature - Improved resource utilization

Ressursutnyttelse

En optimalisert plan reduserer ventetid, forbedrer ressursutnyttelsen og reduserer kostnadene for havner, container- og industriterminaler.

Plan value feature - intuitive resource planning

Arbeidsordre i mobilapp

Full synlighet fra planlegging til delegering og utførelse i en brukervennlig mobilapp inkludert timer, lister, maskiner, kostnader og fakturerbare aktiviteter etc.

RESSURSPLANLEGGING

Enkel å lage prosjekt

Lag en prosjektstruktur for arbeidsordrene dine, for eksempel et båtanløp. Plan tilbyr maler du kan enkelt fylle ut. Flytt maskiner og personell til definerte aktiviteter, så er du i gang med digital ressursplanlegging.

PRODUKSJON OG VEDLIKEHOLD

Felles bilde for alle

Plan gir deg en god oversikt over tilgjengelige ressurser. Ressurser som ikke er tilgjengelig kan være; personell på ferie eller syke samt at de kan være opptatt med andre prosjekt. På samme måte kan maskiner være på verkstedet, ute av drift eller opptatt på en annen arbeidsordre

OPPGAVER OG KOMPETANSER

Samsvarende planlegging

Plan matcher oppgaver og ressurser basert på kompetansen som trengs, for eksempel førerkort for lastebil. Dette sikrer at planleggingen din er samsvarende, samtidig som du får den oversikten som trengs for å planlegge og gjennomføre arbeidsordre.

KPI OG ANALYSER

Datainnsikt

Ved å bruke digital planlegging er du klar til å innhente viktig data som produksjonshastighet, flaskehalser mm for å ta veloverveide beslutninger.

I Grieg Connect tror vi at effektivitetsforbedringer kommer fra gode data.

Business Intelligence by Grieg Connect

Business Intelligence

Plan BI

Vi mener at det bør brukes mindre tid på å søke, utvikle og presentere data, og mer tid på å lokalisere flaskehalser og optimalisere bruken av ressurser. Grieg Connects Explore tilbyr beslutningsdata i et brukervennlig skrivebord og mobilt grensesnitt for ikke bare ledelsen og styret, men også operativt personell.