Vårt selskap

Empowering ports, enabling trade

Vi bygger digitale systemer for havner, knutepunktene som forbinder kontinenter og mennesker sammen.

Med et dedikert team på tretti personer i tre land jobber vi med å gjøre havner til digitale kraftsenter. Denne forpliktelsen understreker Grieg-konsernets støtte til sjøtransporten – den miljøvennlige transportveien.

Grieg Connect employees

Kundefokus

Vi jobber med å møte havnenes behov, og anerkjenner at teknologi er et middel til et mål, ikke målet i seg selv. Ved å sette kunden i sentrum, bygger vi langsiktige partnerskap, som skaper pålitelighet og verdi som gagner ikke bare våre partnerhavner, men også våre eiere.

Langsiktighet

Vår strategi bygger på stabilitet og bærekraftighet, med mål om en balansert tilnærming som sikrer sunn forretningdrift for oss samtidig som vi øker kaken for våre partnerhavner. På denne måten sikrer vi forutsigbarhet og et solid fundament for alle. Dette prinsippet leder oss i å ta beslutninger som ikke bare er gunstige i dag, men som også vil betale seg på lang sikt.

Konkurranseevne og miljø

Vi ser disse aspektene som komplementære, ikke utelukkende hverandre. Ved å forbedre operasjonell effektivitet i havner, øker vi ikke bare konkurranseevnen til våre kunder og deres kunder men bidrar også positivt til miljøet

Nøkkeltall

30+ Ansatte
Over 5 Steder
Over €10M Investert siste 60 måneder

Karriere

Vi har en fin miks av personer på kontoret og vi jobber sammen som et team for å skape verdi for våre kunder. Under finner du informasjon om ledige stillinger i teamet vårt

Grieg Foundation

Grieg Foundation is a celebration of our responsibility to create a more compassionate society.