Grieg Connect

Connecting the
maritime industry

Vi er et familieeid programvarefirma som jobber for å skape smarte, bærekraftige havner og fergeoperasjoner

Mer enn 80 havner og terminaler, samt 285 ferger bruker Grieg Connects løsninger daglig.

Et moderne havnedatasystem

Port er et allsidig havnesystem som dekker alt du trenger for å planlegge havneanløp, håndtere daglig drift, ISPS og Gate, utføre fakturering, rapportere om statistikk og dele informasjon med anløpsinteressenter i en kostnadseffektiv nett-tjeneste.

Port user interface in dark mode

Shiplog Traffic

Sanntidsløsninger for skipstrafikk fra Shiplog

Informasjonssystem for myndigheter, reisende og rederier i maritim passasjertransport​. Systemet brukes daglig på mer enn 285 ferger langs norskekysten.

Les mer

Digital data

Digital datafangst gjør livet ombord og på broa enklere og erstatter manuelle prosedyrer for både kaptein og mannskap.

Varsling

Datameldinger til mannskap og passasjerer inkludert prosedyrer for manøvrering og sikkerhetsinformasjon basert på båtens lokasjon og AIS data.

Sanntidsprognoser

I samarbeid med offentlige myndigheter og rederi leverer vi sanntidsinformasjon for reisende sjøs.

Siste nytt

Alle nyheter