Multidimensional KPIs

Flerdimensjonale KPIer

Fremhev hvordan det går med virksomheten din, områder der du har gode tall og områder som behøver fokus med modellerte datasett fra Grieg Connect. Tredjepartskilder gir ytterligere innsikt.

Role-based dashboards

Rollebaserte dashboard

Det er ofte avvik i forholdet til KPIer og strategiske data i en ledergruppe og i operative avdelinger. BI-modulen bygger en bro over dette gapet ved å presentere KPI-er i rollebaserte dashboards for ansatte.

Easy-to-use data collection

Enkel datainnsamling

Gode ​​beslutningsdata krever brukervennlige metoder for å innsamling og rapportering. Hvis ikke så vil input ofte ha mangler. Grieg Connect tilbyr en pakke med brukervennlige mobilapplikasjoner for dette formålet.

PORT

Port business intelligence

Strategiske, flerdimensjonale data for å gjøre havna din mer effektiv og lønnsom, samtidig som den fremhever en rekke med nøkkeltall som er relevante for deg, teamet ditt, ledelsen og styret.

PLAN

Plan business intelligence

Strategiske, flerdimensjonale data for å lokalisere flaskehalser og drive ressursutnyttelse for teamet ditt som jobber med prosjekter, arbeidsordrer eller oppgaver uavhengig av prosjektets art.

Terminal

Terminal business intelligence

Strategiske, flerdimensjonale data for å gjøre containeroperasjonene dine mer effektive og lønnsomme, samtidig som relevante KPIer som snutid, effektivitet og lønnsomhet fremheves.

Security

Security business intelligence

Flerdimensjonale data for å gi et helhetlig bilde av havnesikkerheten og gatepasseringer samtidig som vi fremhever viktige KPIer for adgangstillatelser, inntekter og kostnader.

Explore's KPI dashboard

Explore

KPI-dashbord

Explore kommer med et visuelt KPI-dashbord med mulighet til å søke nærmere på forskjellige områderer hvor du har behov for mer informasjon.