Your browser is outdated, and is not supported by this website. Please update your browser for a better experience.

Digitalising Nordic Ports and Terminals

Les mer om våre modulære løsninger

Våre kjerneområder

Havnesystemer

Vi leverer modulære havnesystemer som sikrer god datahåndtering, riktige arbeidsprosesser og effektiv kommunikasjonsflyt. Våre havnesystemer Portwin og Shiplog med tilhørende mobiltjenester brukes av mer enn 60 havner, terminaler, og supply-baser i Norden.

Terminal

Vårt terminalsystem tilbyr sanntidsplanlegging og kontroll av aktiviteter og operasjoner i terminaler. Systemet tilbyr et omfattende utvalg av driftsfunksjoner som hjelper terminaloperatører med å forenkle og optimalisere prosesser betydelig. 

Security

Vi ivaretar gjeldende krav til ISPS-sertifisering, forenkler prosesser rundt dagsbesøk, kontroller og sikringskontrakter.  Vi legger også til rette for en inntjeningsmodell på området samt gir tilgang til analysedata og statistikk.  

Traffic

Shiplog Traffic er utviklet sammen med redere av ferger og hurtiggående fartøy, og tilbyr et automatisert varslingssystem om bord på hvert fartøy, som inkluderer passasjerinformasjon og varsler på broen for navigatører hvis kontrollprosedyrer ikke følges.

Data

Vi tilbyr data på forventede ankomsttidspunkt, vi predikerer ruteavvik og mulig grunnstøting. Vi kan også forutse skipenes destinasjon, alt dette ved hjelp av kunstig intelligens, AIS og tredjeparts datakilder.