Topics: All posts,

Ressursplanlegging i Port 

Prosessindustrien har lenge hatt verktøy for å planlegge og registrere arbeidsoppgaver, måle operasjonell effektivitet og ta strategiske beslutninger. Nå bringer Grieg Connect denne verdifulle støtten til dere ved å kombinere havnedata og ressursplanlegging i et og samme system

Les artikkelen

Stavangerregionen Havn moderniserer havnesystem og sikringsløsning

Stavangerregionen Havn og Grieg Connect har blitt enige om en avtale om leveranse av et kombinert havnedata- og system for sikring, for å automatisere trafikkovervåkningen, bedre datadelingen og sikre effektiv håndtering av sjøbasert og landbasert transport.

Les artikkelen

Vidar Fagerheim slutter i Grieg Connect – tar over som daglig leder i Ocein

Vidar Fagerheim har takket ja til rollen som daglig leder i Ocein, et innovasjons- og utviklingsselskap som jobber med teknologi og smarte løsninger for selskaper i servicenæringen til norske og internasjonale havbruksselskaper. Med det slutter Vidar i Grieg Connect, selskapet som er et resultat av sammenslåingen av selskapene Seamless og Shiplog i Grieg Logistics.

Les artikkelen

Ny EDI håndtering

Grieg Connect gjennomfører endringer til EDI-håndteringen i Terminal som vil forenkle arbeidet for våre kunder som flytter containere. Denne endringen finner sted sommeren 2023, og vi arrangere webinarer og sender brukerinformasjon i forkant.

Les artikkelen

Den nye fortøyningsplanen

Fortøyningsplanlegging er en viktig del av anløpsforberedelser. Skipene blir større og marginene mindre, noe som øker nødvendigheten for et felles sanntidsbilde. For å møte dette behovet vil en moderne, digital fortøyningsplan innlemmet i havnedatasystemet PORT nå rulles ut til mer enn 45 havner.

Les artikkelen

Skademodulen – rapportering av containere med skader

Over 80 prosent av global varehandel fraktes fra produsenten til forbrukere via sjøveien. Container er den foretrukne lastebæreren, men de blir fra tid til annen skadet under transport. Det er derfor viktig at containerterminaler i sitt terminalsystem (TOS) enkelt kan registrere en skade da den oppdages, arbeide videre med den og eventuelt foreta reparasjoner skulle containereier ønske det. Grieg Connect har nå laget en skademodul for å dekke dette behovet hos våre kunder

Les artikkelen

Security komplementert med funksjonalitet for transportsikringskontrakter

Grieg Connect har de siste året jobbet med lanseringen av modulen Security for havnesikring og gatehåndtering. Den er arvtageren til FSA som har betjent norske havner godt det siste tiåret. Nå slippes funksjonalitet for å håndtere flyten for transportsikringsavtaler, noe om gjør at norske havner nå kan nyte godt av alle mulighetene Security tilbyr.

Les artikkelen

PORT – Forbedret flyt for anløpshåndtering med nøkkeltall i dashboard

Grieg Connect har i 2022 jobbet med brukerdesign, nyutvikling og et teknisk løft for å forbedre arbeidshverdagen til våre kunder som håndterer anløp via havnedatasystemet Port. Dette har vært i test siden nyttår hos ni samarbeidshavner og slippes nå til alle kunder

Les artikkelen

EUROPRIS OG GRIEG CONNECT INNGÅR AVTALE OM DIGITALT CONTAINERSYSTEM 

Grossisten Europris og Grieg Connect har blitt enige om leveranse av det digitale containersystemet Terminal for å støtte logistikkoperasjoner til sentrallageret i Moss. Terminal er på plass og klar til bruk i første kvartal 2023.

Les artikkelen

Prosjektsamling Norsk digital havneinfrastruktur

I forkant av det årlige Fagseminaret for Norske Havner ble det gjennomført prosjektsamling i Norsk digital infrastruktur. Sammen med prosjekteier Oslo Havn, deltakende havner og prosjektledelsen i Statens Kartverk, ble også resten av havnene i Norge invitert for å få et innblikk i status og resultatene så langt i prosjektet.

Les artikkelen