Multidimensional KPIs

Moniulotteiset suorituskykyindikaattorit

Korosta visuaalisesti toimintojenne tila, hyvin toimivat alueet sekä alueet, joita tulee painottaa Grieg Connectin tarjoamilla mallinnetuilla tietokokonaisuuksilla, joissa on kaksi tai useampia ulottuvuuksia. Kolmansien osapuolten tietolähteet tarjoavat lisänäkemystä.

Role-based dashboards

Rooleihin perustuvat mittarit

Johtoryhmässä ja operatiivisilla osastoilla on usein ristiriita suorituskykyindikaattorien ja strategisten tietojen välillä. Liiketoimintatiedon hallintaratkaisumoduuli muodostaa tämän kuilun ylittävän sillan esittämällä työntekijöillenne suorituskykyindikaattorit rooleihin perustuvissa mittaristoissa.

Easy-to-use data collection

Helppo tiedonkeruu

Erinomainen päätöstenteko edellyttää helppokäyttöisiä tiedonkeruumenetelmiä. Jos tiedonkeruu on vaikeaa, tällöin tiedonsyötössä esiintyy puutteita. Grieg Connectilla on tarjolla joukko satamille ja terminaaleille suunniteltuja mobiilisovelluksia, jotka tekevät tästä mahdollisimman helppoa.

PORT

Port business intelligence

Strategiset, moniulotteiset tiedot tekevät satamanne viranomaistoiminnan tehokkaammaksi ja kannattavammaksi korostamalla sinun, tiiminne ja johtonne ja hallituksenne kannalta olennaisia suorituskykyindikaattoreita.

PLAN

Plan business intelligence

Strategiset, moniulotteiset tiedot pullonkaulojen löytämiseksi ja projektien, työmääräysten tai tehtävien pareissa toimivan tiiminne resurssien käytön tehostamiseksi projektin luonteesta riippumatta.

Terminal

Terminal business intelligence

Strategiset, moniulotteiset tiedot konttitoimintojenne tehostamiseksi ja niiden kannattavuuden parantamiseksi korostaen samalla olennaisia suorituskykyindikaattoreita kuten esim. liikevaihtoa, tehokkuutta ja kannattavuutta.

Security

Security business intelligence

Moniulotteiset tiedot auttavat saamaan kokonaiskuvan satamanne turvallisuudesta ja porttien kulkuvirroista korostaen samalla lupia, kulkuja ja kustannuksia koskevia olennaisia suorituskykyindikaattoreita.

Explore's KPI dashboard

Explore

KPI-hallintapaneeli

Exploren visuaalinen KPI-hallintapaneeli mahdollistaa syvällisen ymmärryksen eri osa-alueista.