Topics: All posts, Port, Security, Terminal

Åhus Hamns nya molnbaserat hamnsystem stärker logistikflöde samt konkurrenskraft i södra Sverige  

Åhus Hamn har sjösatt en ny digital strategi som nu realiseras i Grieg Connects molnbaserade affärssystem för hamn- och terminal. Det nya molnbaserade hamnsystemet ger hamnen nya möjligheter och konkurrenskraft. Efter noggrann förprojektering och analys har Åhus Hamn valt att implementera alla Grieg Connects moduler med målet att vara i full drift med samtliga moduler den 1 april 2023.

Read full article

EUROPRIS OG GRIEG CONNECT INNGÅR AVTALE OM DIGITALT CONTAINERSYSTEM 

Grossisten Europris og Grieg Connect har blitt enige om leveranse av det digitale containersystemet Terminal for å støtte logistikkoperasjoner til sentrallageret i Moss. Terminal er på plass og klar til bruk i første kvartal 2023.

Read full article

Prosjektsamling Norsk digital havneinfrastruktur

I forkant av det årlige Fagseminaret for Norske Havner ble det gjennomført prosjektsamling i Norsk digital infrastruktur. Sammen med prosjekteier Oslo Havn, deltakende havner og prosjektledelsen i Statens Kartverk, ble også resten av havnene i Norge invitert for å få et innblikk i status og resultatene så langt i prosjektet.

Read full article

Larvik Havn investerer i havnedatasystem fra Grieg Connect

Larvik Havn og Grieg Connect har inngått en avtale om leveranse av et digitalt havnedatasystem for å automatisere trafikkovervåkningen, bedre datadelingen og sikre effektive havneanløp. 

Read full article

Grieg Connect strengthens Finnish team and establishes an office in Tampere

Grieg Connect, one of the leading software service providers for ports and terminals, bases an office in Tampere, Finland. The office will be staffed by Lauri-Tapio Korhonen and Dan Steinnes who both have long experience working with logistics and software solutions. With this investment, Grieg Connect aims to take the next step as the preferred supplier for digital services to ports and terminals in the Nordic region.

Read full article

Grieg Connect vahvistaa Suomen tiimiään ja perustaa toimiston Tampereelle

Grieg Connect, yksi johtavista älykkäiden satamapalveluiden tarjoajista, perustaa Suomeen konttorin. Toimistossa työskentelevät Lauri-Tapio Korhonen ja Dan Steinnes, joilla molemmilla on pitkä kokemus logistiikasta ja digitaalisista palveluista. Investoinnilla halutaan tarjota parasta mahdollista asiakastukea, vahvistaa markkina-asemaa ja kuunnella asiakkaita paremmin, jotta palvelut vastaavat myös tulevaisuuden sataman tarpeita.

Read full article

STANDARDISERT SYSTEMSTØTTEN FOR ISPS HÅNDTERING GIR ET BEDRE OVERSIKTSBILDE FOR NORSKE HAVNER

I prosjektet Norsk digital havneinfrastruktur jobbes det med forvaltningsdata i kart og systemløsninger for havnedrift. Arbeidspakke 3 for havnesikring og ISPS knytter kart og systemstøtte sammen med mål om å forenkle ISPS håndteringen og samtidig gi alle interessenter et bedre oversiktsbilde.

Read full article

Grieg Connect invests in Sweden

Norwegian tech company Grieg Connect expands its Nordic presence with a new establishment in Karlstad in Sweden. Onboard are Tord Svanqvist and Johan Nordh, who both have extensive experience working with ports and terminals.

Read full article

Grieg Connect satser i Sverige  

Det norske teknologiselskapet Grieg Connect utvider sin nordiske tilstedeværelse med nyetablering i Karlstad i Sverige. Med seg på laget har de fått Tord Svanqvist og Johan Nordh, som begge har lang erfaring i det svenske markedet.

Read full article

Ports join forces to create the new platform for port calls and services

The ‘digital port infrastructure’ project is progressing, and the focus has shifted to the part that provides the most time savings and value for digital port calls – a new portal connecting agents, ports, and terminals seamlessly together.

Read more about this game changer that Grieg Connect builds in cooperation with nine ports in Norway

Read full article