Topics: All posts, Port, Security, Terminal

Ressursplanlegging i Port 

Prosessindustrien har lenge hatt verktøy for å planlegge og registrere arbeidsoppgaver, måle operasjonell effektivitet og ta strategiske beslutninger. Nå bringer Grieg Connect denne verdifulle støtten til dere ved å kombinere havnedata og ressursplanlegging i et og samme system

Read full article

Stavangerregionen Havn moderniserer havnesystem og sikringsløsning

Stavangerregionen Havn og Grieg Connect har blitt enige om en avtale om leveranse av et kombinert havnedata- og system for sikring, for å automatisere trafikkovervåkningen, bedre datadelingen og sikre effektiv håndtering av sjøbasert og landbasert transport.

Read full article

INTRODUCING THE NEW RESTOW MODULE IN TOS

Efficient container handling isn’t just about imports and exports; it’s also about agile rehandling during port calls. With shipping liners emphasising capacity utilisation, a digitised process for restowing is paramount. Grieg Connect’s latest feature—a dedicated restow module—is set to launch in our Terminal Operating System (TOS) this month.

Read full article

Vidar Fagerheim slutter i Grieg Connect – tar over som daglig leder i Ocein

Vidar Fagerheim har takket ja til rollen som daglig leder i Ocein, et innovasjons- og utviklingsselskap som jobber med teknologi og smarte løsninger for selskaper i servicenæringen til norske og internasjonale havbruksselskaper. Med det slutter Vidar i Grieg Connect, selskapet som er et resultat av sammenslåingen av selskapene Seamless og Shiplog i Grieg Logistics.

Read full article

Important Update: New Authentication Flow and Two-Factor Authentication in Grieg Connect

We are excited to bring you an important update regarding the security of your Grieg Connect experience. As a user with a Grieg ID and access to our software systems, we want to ensure that your personal and business-critical information remains secure. In line with this commitment, we are introducing a new authentication flow that includes Two-Factor Authentication (2FA) and federated login with Azure AD in our production environment.

Read full article

Grieg Connect Strengthens Security with Two-Factor Authentication and Federated Login 

In an era where data protection is of utmost importance, we at Grieg Connect are taking a significant step to enhance our security measures. We are introducing two-factor authentication (2FA) and federated login across five of our modules: Port, Security, Explore Plan, and Terminal. This decision reflects our commitment to upholding the highest levels of data security and privacy for all users of our software. 

Read full article

Ny EDI håndtering

Grieg Connect gjennomfører endringer til EDI-håndteringen i Terminal som vil forenkle arbeidet for våre kunder som flytter containere. Denne endringen finner sted sommeren 2023, og vi arrangere webinarer og sender brukerinformasjon i forkant.

Read full article

The new mooring plan

Mooring planning is an important part of ship arrival preparations. As ships get larger and margins smaller, there is an increasing need for a common real-time picture. To meet this need, an easy-to-execute, digital mooring plan integrated with PORT, Grieg Connects PMIS, will now be rolled out to more than 45 Nordic ports.

Read full article

Den nye fortøyningsplanen

Fortøyningsplanlegging er en viktig del av anløpsforberedelser. Skipene blir større og marginene mindre, noe som øker nødvendigheten for et felles sanntidsbilde. For å møte dette behovet vil en moderne, digital fortøyningsplan innlemmet i havnedatasystemet PORT nå rulles ut til mer enn 45 havner.

Read full article

Port of Kaskinen utilises Business Intelligence for data-driven decissions

Port of Kaskinen has seamlessly integrated, Explore, Grieg Connects BI module into their Port Management Information System (PMIS). This makes them the first Port authority to utilize the new tool for strategic and operational decision making.

Read full article