Topics: All posts, Port, Security, Terminal

Security komplementert med funksjonalitet for transportsikringskontrakter

Grieg Connect har de siste året jobbet med lanseringen av modulen Security for havnesikring og gatehåndtering. Den er arvtageren til FSA som har betjent norske havner godt det siste tiåret. I disse tider slippes den siste funksjonalitet for å håndtere flyten for transportsikringsavtaler noe om gjør at norske havner kan ta i bruk hele det nye modulen og nyte godt av mulighetene den tilbyr.

Read full article

Skademodulen – rapportering av skadete containere

Over 80 prosent av global varehandel fraktes fra produsenten til forbrukere via sjøveien. Container er den foretrukne lastebæreren, men de blir fra tid til annen skadet under transport. Det er derfor viktig at containerterminaler i sitt terminalsystem (TOS) enkelt kan registrere en skade da den oppdages, arbeide videre med den og eventuelt foreta reparasjoner skulle containereier ønske det. Grieg Connect har nå laget en skademodul for å dekke dette behovet hos våre kunder

Read full article

PORT – Forbedret flyt for anløpshåndtering med nøkkeltall i dashboard

Grieg Connect har i 2022 jobbet med brukerdesign, nyutvikling og et teknisk løft for å forbedre arbeidshverdagen til våre kunder som håndterer anløp via havnedatasystemet Port. Dette har vært i test siden nyttår hos ni samarbeidshavner og slippes til resten i kvartal 1

Read full article

Port of Ahus’ new cloud-based port system strengthens logistics flow and competitiveness in southern Sweden 

Port of Ahus realises its newly launched digital strategy with Grieg Connect’s cloud-based system for port and terminal operations. The new cloud-based system boosts the port’s potential and competitiveness. After careful pre-planning and analysis, Port of Ahus has chosen to implement all of Grieg Connect’s modules with the goal of being in full operation with the whole package on April 1, 2023.

Read full article

Åhus Hamns nya molnbaserat hamnsystem stärker logistikflöde samt konkurrenskraft i södra Sverige  

Åhus Hamn har sjösatt en ny digital strategi som nu realiseras i Grieg Connects molnbaserade affärssystem för hamn- och terminal. Det nya molnbaserade hamnsystemet ger hamnen nya möjligheter och konkurrenskraft. Efter noggrann förprojektering och analys har Åhus Hamn valt att implementera alla Grieg Connects moduler med målet att vara i full drift med samtliga moduler den 1 april 2023.

Read full article

EUROPRIS OG GRIEG CONNECT INNGÅR AVTALE OM DIGITALT CONTAINERSYSTEM 

Grossisten Europris og Grieg Connect har blitt enige om leveranse av det digitale containersystemet Terminal for å støtte logistikkoperasjoner til sentrallageret i Moss. Terminal er på plass og klar til bruk i første kvartal 2023.

Read full article

Prosjektsamling Norsk digital havneinfrastruktur

I forkant av det årlige Fagseminaret for Norske Havner ble det gjennomført prosjektsamling i Norsk digital infrastruktur. Sammen med prosjekteier Oslo Havn, deltakende havner og prosjektledelsen i Statens Kartverk, ble også resten av havnene i Norge invitert for å få et innblikk i status og resultatene så langt i prosjektet.

Read full article

Larvik Havn investerer i havnedatasystem fra Grieg Connect

Larvik Havn og Grieg Connect har inngått en avtale om leveranse av et digitalt havnedatasystem for å automatisere trafikkovervåkningen, bedre datadelingen og sikre effektive havneanløp. 

Read full article

Grieg Connect strengthens Finnish team and establishes an office in Tampere

Grieg Connect, one of the leading software service providers for ports and terminals, bases an office in Tampere, Finland. The office will be staffed by Lauri-Tapio Korhonen and Dan Steinnes who both have long experience working with logistics and software solutions. With this investment, Grieg Connect aims to take the next step as the preferred supplier for digital services to ports and terminals in the Nordic region.

Read full article

Grieg Connect vahvistaa Suomen tiimiään ja perustaa toimiston Tampereelle

Grieg Connect, yksi johtavista älykkäiden satamapalveluiden tarjoajista, perustaa Suomeen konttorin. Toimistossa työskentelevät Lauri-Tapio Korhonen ja Dan Steinnes, joilla molemmilla on pitkä kokemus logistiikasta ja digitaalisista palveluista. Investoinnilla halutaan tarjota parasta mahdollista asiakastukea, vahvistaa markkina-asemaa ja kuunnella asiakkaita paremmin, jotta palvelut vastaavat myös tulevaisuuden sataman tarpeita.

Read full article