News / 14.4.2023

Den nye fortøyningsplanen

Fortøyningsplanlegging er en viktig del av anløpsforberedelser. Skipene blir større og marginene mindre, noe som øker nødvendigheten for et felles sanntidsbilde. For å møte dette behovet vil en moderne, digital fortøyningsplan innlemmet i havnedatasystemet PORT nå rulles ut til mer enn 45 havner.

Første steget i prosessen med et havneanløp er at en agent spør om kaiplass, tjenester og tildeles plass i et gitt tidsvindu av havna. Dette steget forenkles som en del av den nasjonale webportalen for agenter som er koblet med PORT, og er komplementært til myndighetspålagt rapportering i SafeSeaNet. I neste steg for prosjektlast, cruiseskip og andre større fartøy så lager havnene ofte det som kalles en fortøyningsplan som sendes til rederi, agenter og skippere. 

Fortøyningsplanen ble introdusert i programmet Shiplog Havn og har vært i daglig bruk i flere år.  Bruker velger fartøy, kai, tidsrom, og legger deretter til fortøyningspullerter og annen relevant informasjon.  Dette deles med interessenter via epost. Behovet for presisjon og datadeling mellom aktørene på havna gjør sitt til at Grieg Connect har løftet dette inn i havnedatasystemet Port. 

Fortøyningsplanen har vært et godt verktøy for havnene over flere år.  Jeg er glad for at den nå har fått seg et merkbart løft. 

CEO Vidar Fagerheim
CEO Vidar Fagerheim

Fortøyningsplanen 2.0 – datadeling 

Første steget i moderniseringen av den tradisjonelle fortøyningsplanen var å flytte den fra Shiplog Havn til havnedatasystemet PORT.  Funksjonaliteten er dermed tilgjengelig uavhengig av hvilken maskin du sitter på og kan nåes alle steder hvor det er internett.  

Felles kalendervisning og felles grafiske visning for anløpene vil være tilgjengelig for alle anløpsaktører på havna, og fortøyningsplanen deles med agenter, rederi, los-tjenesten eller kapteiner som jobber i webportalen

Grafisk kaiplanlegging vil nå være tilgjengelig i kart for havna og andre anløpsaktører. Situasjonsbildet for opptil 7 dager kan vises med å endre på tidsintervallene slik at alle forventede anløp er synlig i kart.

Den nye fortøyningsplanen kombinert med havneportalen er et godt eksempel på hvordan vi kan jobbe bedre og mer nøyaktig med anløpsplanleggingen  Videre er det viktig for oss i Arendal å få et verktøy hvor vi kan planlegge større arrangementer i havna, f.eks. Arendalsuka og Tall Ships Races, hvor vi får besøk av store og små skip og båter. Det blir mer og mer viktig at fortøyningsplanene vi lager er så nøyaktige og mål-riktige som mulig

Gordon Fuglestad, Arendal Havn

Fortøyningsplanen 2.0 – treffsikkerhet 

Automatisk dataoverføring mellom Kartverkets geodatabase og Port gjør at oppdateringer for forvaltningsdata slik som pullerter og kaier flyter mellom systemene. Nøyaktige scanninger gjennomført av firmaer slik som Terratec finner da veien til Port. Samtidig så vil pullerter og annen forvaltningsdata lagt til i Port av havna bli tilgjengeliggjort i geodatabasen for tredjeparter.

Fortøyningsplannen kan editeres direkte i kartet eller ved å bruke anløpsvisningen.

Automatikken og GIS funksjonaliteten sørger for at georeferert, oppdatert data alltid er tilgjengelig til fortøyningsplanlegging. I tillegg, så vil kvalitetssikret fartøysdata fra Port komplementere AIS som kan være mangelfull.  Alt dette på nettet med moderne grensesnitt for deling og samarbeid mellom aktørene som jobber et havneanløp. 

For mer informasjon om hvordan din havn kan komme i gang med fortøyningsplanen vennligst kontakt vårt energisk team