News / 10.5.2023

Ny EDI håndtering

Grieg Connect gjennomfører endringer til EDI-håndteringen i Terminal som vil forenkle arbeidet for våre kunder som flytter containere. Denne endringen finner sted sommeren 2023, og vi arrangere webinarer og sender brukerinformasjon i forkant.

EDIFACT er det som brukes som standard for EDI overføring hos oss og våre partnere. EDIFACT tilbyr rederinene mulighet til å sette en status i sine EDI meldinger når de sender dem til oss. Disse statusene indikerer om en liste er original, eller om det er en oppdatering. Den første som sendes vil da være originalen ha status “New” i listevisningen.

Skulle det være noen endringer på listen, kan rederiet sende en oppdatert liste. Systemet sjekker da filen for endringer og oppdaterer den originale filen. En bruker må da gå gjennom endringene og eventuelt godkjenne disse, før de trer i kraft. Statusen for en kontrollert og godkjent liste vil være “Confirmed” i listevisningen

I listevisningen for laste- og losselistene er det nå kommet en ny overskrift, som heter EDI status.

Containere som ligger på den originale listen, vil ha “New” som standard status. Når det importeres en oppdatert liste med nye endringer, vil listen få status “Update”. Inne på selve listen kan man da se de samme statusene, men da per container. Om en container lå på den originale listen, men var fjernet i den oppdaterte listen, vil den containeren fortsatt ligge i listen, men ha status “Cancel”.

En container som ikke lå på den originale listen, men som ble lagt til i den oppdaterte listen, vil ha status “New”. Er det oppdatert informasjon på en eksisterende container, vil den få status “Update”. Brukeren kan da gå over endringene og godkjenne dette, ved å klikke på “Confirm EDI changes”. Listen vil da oppdatere seg og kun vise den oppdaterte informasjonen. Containerne vil da få status “Confirmed”.

EDI Import log

I EDI Import loggen, vil all historikk registreres, fra den originale listen ble importert, eventuelle endringer i EDI filen som er kommet i ettertid, og ikke minst hvem som har godkjent eventuelle endringer.