News / 15.8.2023

Vidar Fagerheim slutter i Grieg Connect – tar over som daglig leder i Ocein

Vidar Fagerheim har takket ja til rollen som daglig leder i Ocein, et innovasjons- og utviklingsselskap som jobber med teknologi og smarte løsninger for selskaper i servicenæringen til norske og internasjonale havbruksselskaper. Med det slutter Vidar i Grieg Connect, selskapet som er et resultat av sammenslåingen av selskapene Seamless og Shiplog i Grieg Logistics.

– Det er med tungt hjerte jeg forlater Grieg Connect, et selskap som betyr mye for meg og som jeg har fått følge helt fra starten. Samtidig er det ikke ofte muligheter som dette kommer, og nå er tiden inne for å ta fatt på nye utfordringer. Jeg er takknemlig for tiden i Grieg Connect sammen med alle våre dyktige ansatte, og er trygg på at selskapet overleveres i gode hender.

Vidar Fagerheim


Selskapet Shiplog som Vidar etablerte sammen med kollega Erling Fagerlie tilbake i 2013 ble basert på programvareløsninger for den maritime næringen. Selskapet la særlig vekt på å utvikle systemløsninger for havner, forsyningsbaser og ferge- og hurtigbåtoperatører. I 2017 kjøpte Grieg Logistics aksjemajoriteten i selskapet, før selskapet ervervet resterende aksjer i 2018, og fusjonerte Shiplog og Seamless til Grieg Connect. I 2022 ble Grieg Connect i Sverige etablert sammen med Tord Svanqvist og Johan Nordh. Som følge av at Vidar går videre til nye utfordringer, tar Tord over som interim CEO.

– Vidar har vært helt avgjørende for utviklingen av Grieg Connect. Takket være han og et sterkt team har Grieg Connect vokst til å bli et ledende teknologiselskap for maritim næring i Norge – og nå også i Norden. Jeg vil på vegne av selskapet takke Vidar for hans innsats, og ønske han masse lykke til videre. Samtidig er jeg glad for at Tord tar på seg oppgaven som interim CEO, og ser frem til veien videre sammen med han.

Stig Trygve Andersen, daglig leder, Grieg Logistics.