Stavangerregionen Havn håndterer cruise,- gods,- offshore- og ferjetrafikk. Andre viktige oppgaver er eiendomsforvaltning, småbåtturisme og samarbeid med festivalarrangører og offentlige etater.Stavangerregionen Havn har en godt utbygd infrastruktur, høy faglig kompetanse og sentral plassering i forhold til resten av Europa.

Maritim sjef Dag Matre og Sikkerhetssjef Arvid B. Nygaard ser frem til å få tatt i bruk det nye systemet som vil være med på å støtte Stavangerregionen Havn i deres digitaliseringsreise:

«vi jobber kontinuerlig for å fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn. Gode moderne digitale systemer er nøkkelen til å nå våre mål.»

Dag Matre og Arvid B. Nygaard, Stavangerregionen Havn

Havnedatasystemet Port og gatesystemet Security 

Leveransene omfatter havnedatasystemet Port med en mobilapplikasjon for registrering på kaia, en ekstern portal for agenter og vareeiere samt en modul for forvaltningsdata integrert med Kartverkets fellesdatabase.  Operatøren i Risavika, Westport, bruker også Terminal fra Grieg Connect, noe som legger til rette for enkel datadeling mellom aktørene. 

Den andre delen av leveransen omfatter gatesystemet Security for ISPS formål, stikkprøvekontroller, besøkshåndtering, kortutstedelse og transportsikringskontrakter.  Security integreres med adgangskontrollsystemet Stanley brukt av havna. 

«At Stavangerregionen Havn har valgt oss som leverandør for deres kjernesystemer, sender et sterkt signal om at innsatsen vi legger ned i digitalisering og samhandling verdsettes i bransjen. Vi ser frem støtte havna på den digitale reisen som de har startet,

Tord Svanqvist, Daglig Leder Grieg Connect

Posted in News