News / 2.11.2022

EUROPRIS OG GRIEG CONNECT INNGÅR AVTALE OM DIGITALT CONTAINERSYSTEM 

Grossisten Europris og Grieg Connect har blitt enige om leveranse av det digitale containersystemet Terminal for å støtte logistikkoperasjoner til sentrallageret i Moss. Terminal er på plass og klar til bruk i første kvartal 2023.

Med over 260 butikker i Norge driver Europris omfattende logistikkoperasjoner. Selskapet har bygget et nytt sentrallager på tørrhavna i Moss hvor 150 mennesker jobber med den daglige vareflyten. En stor del av de innkommende varene kommer pakket i containere, og Europris har identifisert behovet for å modernisere sitt containersystem.

Vi har et ønske om å forenkle containeroperasjonene våre og gjøre vareflyten mer sømløs. Grieg Connect svarer på det med Terminal som også brukes i Moss og skal tas i bruk på terminalen i Fredrikstad på nyåret.

Reni Shaool, containerkoordinator Europris. 

Leveranse i første kvartal

Leveransen av Grieg Connects containersystem begynner i januar 2023. Da Europris tar i bruk Terminal vil containerflyten til og fra havnene i Moss og Fredrikstad effektiviseres:

Vi legger til rette for en mer automatisert arbeidshverdag samtidig som Europris får detaljert informasjon om varene som kommer med containere. Vi ser frem til et godt samarbeid som skaper verdi for Europris samt også for de lokale terminaloperatørene i Moss og Fredrikstad.

Dan Steinnes, salgssjef Grieg Connect.