News / 14.1.2022

DIGITAL ADGANGSKONTROLL OG HAVNESIKRING HOS KIRKENES HAVN

Grieg Connect og Neowit har blitt enige med Kirkenes Havn KF om leveranse av et kombinert løsning for adgangskontroll og havnesikring. Systemet er en forlengelse av havnedatasystemet som havna bruker i dag. Det gir gode synergier for fakturering og oppfølging.

Avtalen dekker de fire kaiområdene: Dypvannskaia, Industrikaia, Hurtigrutekaia og Sentrumskaia. Systemet, som skal installeres på kaienes adgangspunkter, muliggjør en kortfri åpning og lukking av portene. Identifikasjonen kan gjøres på flere plattformer med et enkelt brukergrensesnitt.  Behovet for fysiske kort er med andre ord historie til sommeren.

Brukeren som ønsker fast adgang til ISPS områdene får muligheten til å ta et ISPS kurs tilpasset havna, slik at systemet ivaretar reglene i ISPS koden. Faktureringen går sømløst via havnesystemet.

Vi gleder oss til å ta i bruk en digital og berøringsfri løsning for adgangskontroll som kan administreres uavhengig om vi er på kontoret eller ikke.  Dette er en naturlig videreføring av havnas digitaliseringsprosjekt, som også letter på den administrative delen av sikringsarbeidet

Terje Jørgensen, Havnedirektør, Kirkenes Havn KF

Grieg Connect og Neowit ser også frem til å kunne levere en smart løsning for adgangskontroll og havnesikring som er både brukervennlig for de som skal besøke ISPS anleggene hos Kirkenes Havn, og som reduserer antallet manuelle oppgaver for havna. 

Den kombinerte løsningen har mange fordeler, slik som innebygd ISPS kurs, selvbetjening for transportfirmaene, en enkel mobilapplikasjon for alle behovene, samt automatisk fakturering.  Vi ser frem til å lage en velfungerende og moderne løsning sammen med havna

Anne Cecilie Rueness, Product Owner, Security, Grieg Connect 

Les mer om løsning for adgangskontroll og havnesikring via denne lenken, eller ta kontakt med oss i Grieg Connect eller Neowit for en prat om konseptet

Foto: Kirkenes Havn KF
Foto: Sør-Varanger avis