Besøkende med behov for kortvarig adgang

En som skal besøke en virksomhet i havna trenger et besøkskort som er gyldig for en kort periode.

Besøkskortet kan gjerne være elektronisk slik at man unngår administrasjon for adgangskontroll rundt ut- og innlevering av fysiske kort. Den besøkende selv får en link der han kan registrere seg og søke om tilgang til person og bil, og vil etter at virksomheten har gogkjent søknaden få et elektronisk adgangsbevis.

Ansatte og personer med behov for fast adgang

En som skal drive virksomhet over lengre tid i havna trenger et adgangskort som er gyldig for en lengre periode..

Adgangskortet kan gjerne være elektronisk slik at man unngår administrasjon rundt fysiske kort. Løsningen gjør prosessen med søknad om fast adgang til havna blir selvbetjent og sømløs.

Adgangskontroll for personer og biler med fast tilgang til havneanlegget. Enkel og selvbetjent besøksregistering.

Havnen er systemeier, og vil ha tilgang til alle områder for havnesikring, adgangskontroll og ISPS. Hver selskap vil ha tilgang til alt som er relevant for sitt eget område.

Det enkelte selskap vil få tilgang til å behandle søknader for tilgang til egne områder. De vil også kunne se passeringslogger og informasjon om hvem som er inne i området. Havner har muligheten til å se den samme informasjonen for alle områder.

Grieg Connect leverer havnedata-, terminal-, AIS- og sikringssystemer til mer enn 80 kunder i Norden. Vi er i overkant av 30 dedikerte fagpersoner med mer enn 20 års domeneerfaring. Vår Security løsning for havnesikring og ISPS samt moderne adgangskontroll fra vår partner Neowit gir havner en fullverdig pakke for alle sikringsbehov.

Ta kontakt med vår kollega Dan for mer informasjon:

Dan Steinnes

Dan Roald Steinnes
Business Development Manager
+47 411 50 806
+358 45 215 2080
dan@griegconnect.com