News / 26.4.2022

BORG HAVN IKS I DIGITALT PARTNERSKAP MED GRIEG CONNECT

Borg havn har inngått en avtale med Grieg Connect om leveranse av et kombinert havnedata og terminal-, og gatesystem. Systemet skal forenkle arbeidsflyten, automatisere trafikkovervåkningen og sikre effektive havneanløp. 

(Fredrikstad, 25.04.22) Borg havn har inngått en avtale med Grieg Connect om leveranse av et kombinert havnedata og terminal-, og gatesystem. Systemet skal forenkle arbeidsflyten, automatisere trafikkovervåkningen og sikre effektive havneanløp. 

Borg Havn er Oslofjordens nest største havn, og Norges største mixed cargo-havn. At havnen nå får på plass et komplett system er terminalsjef Kenneth Mathisen fornøyd med:

– Modulene fra Grieg Connect er et godt valg for oss. Samlet utgjør de en helhet som effektiviserer vår håndtering av havneanløp, gateflyt og den daglige driften på terminalen. Connect har også en industriell, langsiktig eier, noe som betyr forutsigbarhet for oss. Et system som passer sammen, betyr økt konkurransekraft for havne- og terminaldriften vår.

Kenneth Mathisen, Terminalsjef, Borg Havn IKS

Port, Terminal, Security og adgangskontroll

Leveransen inkluderer containerterminalsystemet, Terminal, havnesikringsløsningen Security og havnedatasystemet Port. Grieg’s samarbeidspartner Neowit leverer i tillegg en skybasert, moderne løsning for kamera og adgangskontroll integrert med disse systemene. For Grieg Connect er avtalen med Borg Havn viktig:

– Borg Havn bygger med dette en moderne, digital grunnmur for sine kunder, som bare blir mer viktig for å være en attraktiv partner fremover. Ved å velge et komplett system av alt fra containerdrift til anløpshåndtering, vil havnen og terminalen oppleve bedre informasjonsflyt og et felles situasjonsbilde. Det vil gi bedre beslutningsgrunnlag og effektivisere driften sier Dan Steinnes, salgssjef i Grieg Connect.

Dan Steinnes, Salgssjef, Grieg Connect

Med virksomhet i Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler håndterte Borg Havn mer enn 67 000 TEU og 2 240 326 tonn med gods i 2021. Borg Havn er i vekst, og er den nest største i havna i Oslofjorden.

Grieg Connect, en del av Grieg Gruppen, leverer moderne, skybaserte systemer for anløpshåndtering, havnesikring, terminaldrift og ferger i Norden. I 2021 stod Grieg Connect for 80 prosent av systemene til havner via modulen Port og 50% systemene til containerterminaler via modulen Terminal i Norge.