News / 28.2.2023

Skademodulen – rapportering av containere med skader

Over 80 prosent av global varehandel fraktes fra produsenten til forbrukere via sjøveien. Container er den foretrukne lastebæreren, men de blir fra tid til annen skadet under transport. Det er derfor viktig at containerterminaler i sitt terminalsystem (TOS) enkelt kan registrere en skade da den oppdages, arbeide videre med den og eventuelt foreta reparasjoner skulle containereier ønske det. Grieg Connect har nå laget en skademodul for å dekke dette behovet hos våre kunder

Innrapportering av skade

Det første viktige prinsippet med containerskadehåndtering er å fastslå om containerne ble skadet før de ankom terminalen eller på terminalen. Det er derfor viktig at skaden leses inn da den oppdages av de som jobber med lasthåndteringa. Det skal være få klikk for å gjøre innrapportering i det mobile grensesnittet i TOS’et slik at skadete containere også rapporteres inn når de oppdages på kalde vinterdager.

Personellet som jobber på terminalen vil enkelt kunne registrere en skadet container ved hjelp av forhåndsdefinerte kategorier på en tablet i trucken eller stackeren. Terminal foreslår den beste plasseringen i yarden for containeren basert på forhåndsdefinerte strategier i dette tilfellet «eier og størrelse».
Da containere markeres som skadet av personellet så foreslår Terminal den beste plasseringen i stacken for skadete containere. Selve containeren blir automatisk tagget som skadet og tatt ut av den vanlige arbeidsflyten. For de som ikke bruker task handler så kan skader også rapporteres direkte containerhistorikken eller i skademodulen ved bruk av Unit ID.

Det operative personellet kan bruke mobiltelefonen til å ta bilder eller eventuelt ta en videofilm av den skadete containeren. Dette vil legge seg på den respektive containeren og følge med som dokumentasjon.

Terminal kan også settes opp med fakturering slik at containeren markert som skadet automatisk får seg en ny fakturalinje.

Oppfølging av innrapportert skade

Etter at det operative personellet har rapport skaden, legges det til rette for at backoffice kan ta arbeidet videre i terminalsystemet. Det operative personellet vi også kunne jobbe videre med skaderapporten, men det kan være formålstjenlig å gjøre dette på kontoret.

Innrapporteringsfelt som fungerer via mobil og desktop hvor skadetype velges og skaden kan beskrives. Bilder og videoer kan legges til.

Skadete containere har forskjellige statuser i Terminal: registrert, altså innrapportert; ongoing, en skade som de jobbes videre med; eller completed, en skade som har gått gjennom flyten og arkiveres. Listen over de skadete container vil vise dato for endringer og hvem av de ansatte som har rapportert inn disse. Terminal støtter EDI meldinger til Maersk, og legger til rette for at en detaljert skaderapport kan tas ut som i PDF og sendes videre til en definert mottakerliste hos container-eier. Dette kan for eksempel være underlag til et estimat for reparasjon.

Grieg Connect jobber videre med å fylle inn mer funksjonalitet i skademodulen denne vinteren med nye lister og filtervisninger som en del av planen

Ta gjerne i bruk skademodulen og gi oss tilbakemelding på hvordan den fungerer for dere og ønsker for ny funksjonalitet i fremtiden. For mer informasjon om skaderapportering eller modulen Terminal, ta kontakt med vårt salgs- eller supportteam