News / 2.2.2023

Security komplementert med funksjonalitet for transportsikringskontrakter

Grieg Connect har de siste året jobbet med lanseringen av modulen Security for havnesikring og gatehåndtering. Den er arvtageren til FSA som har betjent norske havner godt det siste tiåret. Nå slippes funksjonalitet for å håndtere flyten for transportsikringsavtaler, noe om gjør at norske havner nå kan nyte godt av alle mulighetene Security tilbyr.

Security har som mål å minimere administrasjonen rundt håndtering av adgangs- og besøkstillatelser samtidig som ISPS sikkerhetsnivået ivaretas. Dette oppnås ved å invitere brukere inn i modulen, legge til rette for selvbetjening og presentere viktige nøkkeltall i dashboard for brukerne. Sammen med Port så vilfakturering i henhold til havnas prisregulativ automatiseres. Operativt så kan sikringsrunder, kaivask og stikkprøvekontroller gjøres via telefonen og digitale logger lagres.

I denne teksten fokuserer vi på flyten for langvarige adgangstillatelser.

Funksjonalitet for håndtering av faste avtaler

Grieg Connect har lagt opp et rammeverk som gjør sitt til at eksterne brukere kan inviteres inn i de fleste moduler. For Security så betyr det at selskaper som jobber på terminalen vil få sin egen brukerkonto i systemet. Det samme vil gjelde for transportører som har en sikringskontrakt med havna. Rollene i systemet er

  • PFSO – administrator hos havna. Den som er systemansvarlig og den som godkjenner adgangstillatelser
  • CSO – personen som administrerer en gitt eksternt konto, f eks et transportfirma eller terminaloperatør, og kan inviterer inn ansatte med kjøretøy til å søke om adgang til en terminal
  • Besøksmottaker – person som kan akseptere en kortvarig adgangstillatelse til en havn. Jobber hos havna en terminaloperatør eller representerer skipet
  • Agent – skipets representant under anløpet

Havna oppretter konto for de aktuelle selskapene. De kan ta i mot besøk og kan håndtere sine egne brukere og kjøretøy. Dette flytter den administrative jobben over fra havna og til de som skal ha adgang. Den samme prosessen og tilgangen gjelder for transportører som skal levere eller hente gods.

Havna velger det eksterne selskapets kontaktperson (CSO), kontraktens gyldighet, hvilke terminaler de har adgang til og laster opp relevante dokument. Havna velger også om det gitte selskapet kan ta utstede besøktillatelse

CSO (company security officer) fra terminaloperatører eller transportfirma inviterer inn sine respektive ansatte som går gjennom en søknadsprosess hvor de velger terminal og tar et ISPS kurs som ligger i den digitale flyten.

Besøkstillatelser utstedes digital med fokus på selvbetjening. Søkeren velger selskapet som skal få besøk samt besøksmottaker hos dette selskapet. De som søker om kortvarig adgang behøver ikke ta et ISPS kurs. Alt skjer via mobiltelefonen i en heldigitalt flyt. Besøkslister med kaffeflekker i gaten hører med andre ord til historien.

Søknadene om fast adgang går deretter til CSO som sender disse videre til havnas PFSO for endelig godkjenning.Oppdatert informasjon er tilgjengelig i et oversiktlig dashboard for havnas PFSO.

PFSO dashboard med status på søknader om adgangskort, stikkprøvekontroller eventuelle avvike samt kaivask og sikringsrunder
PFSOs list over søknader om fast adgang med status og filtreringsmuligheter

Fakturaen flyter sømløst via havnedatasystemet Port. Havna velger i oppsettet om kunden skal faktureres, hvilke intervall og hva som skal faktureres for. Typiske ting kan være utstedelse av adgangskort, årsgebyr eller vognvederlag. Muligheten for å ta et gatefee for besøkende har blitt mer og mer aktuelt og det er noe vi ønsker å legge til rette for i fremtiden.

Havne setter opp faktureringsregler for gitte selskapet basert på prisregulativ.

Autentiseringen i gaten varierer fra havn til havn og er avhengig av hva adgangskontrollsystemene kan tilby. Noen leverandører tilbyr digitale adgangspass i egne applikasjoner, Grieg har integrert med et selskap slik at Security mobilapplikasjonen også fungerer som et digitalt adgangskort. Noen leverandører tilbyr PIN eller fysiske kort. Grieg Connects Security støtter alle disse variantene.

Grieg mobilapp hvor brukere både kan søke om adgang og bruke den som et digitale adgangskort.

Vi tar mer enn gjerne en prat om hvordan vi kan forenkle administrasjonen med utstedelse av adgangskort og besøkstillatelser samt hvordan digitale ISPS kurs er satt opp i vårt system. Tematikken rundt digitale kort vs fysiske kort i gaten, hva et moderne adgangskontrollsystem burde støtte er også noe vi har meninger om. For mer informasjon om Security ta kontakt med vårt salgs- eller supportteam