News / 12.9.2022

Prosjektsamling Norsk digital havneinfrastruktur

I forkant av det årlige Fagseminaret for Norske Havner ble det gjennomført prosjektsamling i Norsk digital infrastruktur. Sammen med prosjekteier Oslo Havn, deltakende havner og prosjektledelsen i Statens Kartverk, ble også resten av havnene i Norge invitert for å få et innblikk i status og resultatene så langt i prosjektet.

Samlingen besto av workshops innen forvaltningsdata, operative verktøy og havnesikring. Det meldes om stor interesse og engasjement blant de over 70 deltakerne fra 26 norske havner. Ekstra godt mottatt ble det at vi nå på innspurten av prosjektet byttet ut PowerPoint med live demoer på løsningene.

Løsningene skal rulles ut til alle havner

Systemene og funksjonaliteten som utvikles i dette prosjektet er ikke bare for deltakende havner i prosjektet, men vil også bli tilgjengeliggjort for alle de norske havnene som har vår havnedataløsning Port. Dette vil si at over 40 norske havner vil få muligheten til å ta i bruk løsninger, som kan bidra ytterliggere til kvalitetssikring og effektivisering av havnedrift.

Dagen ble avsluttet med presentasjoner av andre aktuelle satsninger vi i Grieg Connect har rundt Power BI, oppgradert AIS løsning og nytt e-kurs i ISPS koden.

Kristoffer Klevenberg viste frem havnesikringsdata i kart
Sandra Jansson presenterte Grieg Connects nye BI løsning
Johan Nordh demonstrerte den nye AIS løsningen
Dan Steinnes fortalte om Grieg nye ISPS e-kurs som bygges inn i havnesikringsløsningen