News / 2.2.2023

PORT – Forbedret flyt for anløpshåndtering med nøkkeltall i dashboard

Grieg Connect har i 2022 jobbet med brukerdesign, nyutvikling og et teknisk løft for å forbedre arbeidshverdagen til våre kunder som håndterer anløp via havnedatasystemet Port. Dette har vært i test siden nyttår hos ni samarbeidshavner og slippes nå til alle kunder

Et visuelt dashboard

Fra og med nyttår har brukerne i Port blitt møtt av et mer dynamisk og visuelt dashboard med oversikt over last, tjenester og inntekter samt status på aktiviteter slik som forventede anløp, oppdateringer, skip til kai eller forlatt havn. Dette dashbordet fylles etter hvert med flere widgets med nyttig informasjon for havnedrift. Målet er at all informasjon i arbeidshverdagen skal være tilgjengelig uavhengig av rolle og oppgaver.

Ports dashboard som kan defineres selv av brukerne. Widgets kan legges til og fjernes og størrelsen på de kan justeres. Ved å klikke på en widget så kommer brukeren rett til ønsket side.

Havneportalen: webportal for forespørsel om kaiplass og tjenester.  

Port har blitt bygget ut slik at tredjeparter (agenter) kan logge seg inn i en web-portal hvor de kan spørre om kaiplass og samtidig bestille tjenester som et fartøy trenger under et anløp. Grieg Connect har bygget ut Port slik at den fungerer sømløst sammen med havneportalen. Et oppdatert statusbilde av belegning på kaiene i tiden fremover deles med agentene slik at de kan reservere ledig kaiplass.

Feltet for forespørsel på nytt kaibesøk i tidslinjevisningen som gjennomføres av tredjeparter

Havnen får meldinger om nye forespørsler og kan gå inn og aksepterer de i Port. Havnen kan også skrive beskjeder eller chatte med tredjepartene digitalt. Alt dette for å minimere antallet telefoner og antallet eposter. 

Eksterne aktører vil også kunne registrere last via portalen.

Kaiplanlegger

Port utstyres med en kaiplanlegger som fungerer som et startsted for anløpshåndtering og gir et bedre overblikk for alle aktørene. Fargekoder viser om fartøyet er forventet, ankommet eller forlatt kai. Forhalinger, ankomster og avganger registreres automatisk ved hjelp av Shiplog AIS.  

Ukesvisning av anløpskalender fra Kaskö hamn

Havnene kan også filtrere på gitte parametre slik som kunde, fartøytype, kaier og havneområder. Havnene kan også velge månedsvisning

Månedsvisning av anløp hos Kaskö hamn

Anløpsvisningen

Ved å klikke på anløpet i tidslinjen så kommer brukeren til anløpssiden som har et nytt design. Kartet er hentet inn på siden og brukeren vil se at det er mulig å redigere direkte i tabellene til forskjell fra tidligere versjon.  Dette er en gjenganger på alle de nye sidene.  For å komme videre så finnes tabs for fakturering, tjenester, last, chat med agent og endringslogg. 

Den nye anløpssiden i Port med muligheter til å jobbe direkte i tabellene.

Tradisjonell funksjonalitet for å kalkulere priser, gi rabatter og endre kunde på faktura mm er tilgjengelig på de nye anløpssidene. Da anløpet settes til kontrollert så går brukeren inn i den tradisjonelle faktureringsflyten.

Agenten vil også kunne se timestamps for sine anløp som deles fra Port til havneportalen for en oversikt over status uten å måtte plukke opp telefonen eller spørre på epost.  For mer informasjon om funksjonaliteten i Port vennligst ta kontakt med vårt salgs- og supportteam