News / 17.5.2022

Grieg Connect satser i Sverige

Det norske teknologiselskapet Grieg Connect utvider sin nordiske tilstedeværelse med nyetablering i Karlstad i Sverige. Med seg på laget har de fått Tord Svanqvist og Johan Nordh, som begge har lang erfaring i det svenske markedet.

– Vi har både samarbeidet og konkurrert med Tord og Johan tidligere, og vi ser nå veldig frem til å løfte selskapet og våre produkter sammen i det svenske og nordiske markedet

Vidar Fagerheim Daglig Leder

Grieg Connect er ledende i Norge med sine systemløsninger for havner, terminaler og maritime logistikkaktører og den nyslåtte svenske produktsjefen, Johan Nordh, ser et stort potensial for Grieg Connects skytjenester i det svenske markedet:  

Vi tror på nærheten og samarbeid med kunden som essensielt for videreutvikling av Grieg Connects produkter i Sverige og ellers i Norden

Johan Nordh, Chief Product Officer

Det nye selskapet Grieg Connect AB bygger nå en sterk lokal tilstedeværelse i Sverige med bedriftskonsulenter, support og utvikling:  

Vi er nå seks ansatte i tillegg til underkonsulenter og samarbeidspartnere. Kundene skal aldri vente på oss og derfor må vi være et produktivt team helt fra starten

Tjenester tilpasset den tiden vi lever i 

Skytjenestene til Grieg Connect sparer kunden for både tid og penger:  

Jeg er overbevist om at kunder ser fordelene i å flytte fra unike programvareinstallasjoner som må vedlikeholdes til et forutsigbart konsept med ukentlige oppdateringer til en fast sum.

Johan Nordh, Chief Product Officer

Ny teknologi gir også økt sikkerhet uten store investeringer for hver enkelt kunde, som er en annen aktuell drivkraft i markedet, understreker Nordh.  

Tjenestene utvikles og støttes lokalt uten pålogginger i fjerne land, noe som også bidrar til et høyere samlet sikkerhetsnivå. Teknologien gir også større åpenhet mot omverdenen og enklere integrasjon, noe som er sentralt for å muliggjøre digitalt samarbeid mellom alle parter i bransjen. 

Lokal tilstedeværelse og nærhet til kundene 

Grieg Connect har i de siste årene både investert i sin produktportefølje, og vist en sterk vekst med dobling av omsetning, lisens og ansatte. Ekspansjonen til Sverige kommer derfor på et godt tidspunkt.   

 Gjennom lokal tilstedeværelse og en moderne tilpasset produktportefølje, så vil vi tilby et sterkt felleskap av kunder som sammen med oss vil løfte innovasjonen til det beste for alle

Vidar Fagerheim, Daglig Leder