Value feature - Notification warnings

Aviseringar 

Maskin-till-person-kommunikation till besättning och passagerare angående manöverprocedurer och säkerhetsinformation, baserat på fartygets position.

Value feature - info board

Fartygshantering

Vi gör livet enklare genom att ersätta manuella procedurer för både besättning och fartygsledning genom datafångst.

Value feature Estimated time of Arrival

Prognoser i realtid 

I samarbete med myndigheter och redare levererar vi realtidsinformation till resenärer till sjöss.

VARNING OM KAJANKOMST

Ljudvarningar

Ljudvarningssystem, uppmuntrar korrekt hastighet vid kajankomst för färjor och eliminerar därigenom dyra reparationer av stötskador. Ljudvarningar för säkra och osäkra zoner finns också tillgängliga.

FARTYGSHANTERING

En digital bro

Få bättre kvalitet och kontroll på ett mer effektivt sätt med vår digitala kaptenslogg. Traffic säkerställer ett konstant flöde av driftsdata. Data kan presenteras i Traffic eller integreras med befintligt rapporteringssystem.

BERÄKNAD ANKOMSTTID

Prognoser i realtid

Traffic använder vår beräknade ankomsttidsalgoritm för kontinuerliga beräkningar vid ankomst och avgång. Vi visar detta tillsammans med avvikelsemeddelanden till resenärer i realtid för att se till att deras resa går smidigt.