Your browser is outdated, and is not supported by this website. Please update your browser for a better experience.

Grieg Connect tilbyr nettbaserte kurs i ISPS-koden som gir grunnleggende innføring i havne- og terminalsikring. Med godkjent ISPS-kurs gis man adgang til ISPS-havneanlegg i hele verde

Hva er ISPS-sikring?

ISPS-koden (The International Ship and Port Facilities Security Code) ble vedtatt 12-12-2002 av FN’s sjøfartsorganisasjon IMO.
Formålet er å beskytte fartøyer, herunder besetning og passasjerer i internasjonal fart, mot terrorhandlinger.
Havneanlegg som har anløp av skip i internasjonal trafikk skal være ISPS-godkjent. Alle må vise godkjent adgangskort og ha gjennomført kurs i ISPS koden for å komme inn på en ISPS terminal. Operatørene på havneterminalen klarerer sine kunder og besøkende.

Grieg Connect har nå oppdaterte ISPS nettkurs som gir tilgang til havneanlegg. Etter bestått kurs registreres du automatisk våre systemer.

Velg det kurset som passer for deg:

ISPS kurs for arbeidstaker

Dette kurset er for ansatte og sjåfører som skal ha tilgang til ISPS havneanlegg.
Som e-læring koster kurset NOK 490,- (eks. mva) per pers. per selskap.

ISPS kurs for arbeidsgiver

Dette kurset ivaretar sikringsplanlegging, oppfølging og ledelse av personer skal ha tilgang til ISPS havneanlegg.
Som e-læring koster kurset NOK 650,- (eks. mva) per pers. per selskap.