Value feature

EDIfact

Terminal knyter samman alla parter i containerflödet med hjälp av EDIfact. Digital samordning och avisering förbättrar planering, förkortar responstider och ökar kvaliteten genom containerflödet. Kortare lossnings- och lastningstider. Hamnens container parter kan även logga in för extern och begränsad till gång till ”min” containerinformation.

Value feature

Containerrörelser

Terminal skapar och registrerar alla containerrörelser och skapar korrekt debitering enligt kund avtal. Stuffning utanför eller innanför gate har effektivt systemstöd inklusive integration till lagersystem. Genom tullintegration kan transportörer föravisera hämtning av tullklara container mot slottid i gate vilket skapar en effektiv synkronisering utan väntetider.

Value feature

Optimerat flöde genom grindarna

Gör Er terminal till förstahandsvalet för Era speditörer genom enkel och effektiv föravisering, mindre kö genom gate och korta turn-aroundtider vid lastning och lossning.

CONTAINERYARD

Total översikt

Terminal har en grafisk yard-visning som ger en fullständig överblick över containrarnas placering och en fullständig digital logg över deras tidigare rörelser.

Containeryarden kan enkelt konfigureras dynamiskt genom att stackar och rader byggs upp för export, import, mottagare, skadade containrar OSV. Konfigureringen kan enkelt ändras för tillfälliga placeringar. Genom att koppla attribut till både platser och container skapas grunden i placeringslogiken. Staplingshöjderna är justerbara och färgmarkeringar visar var det finns lediga platser.

TRUCK OCH RÄKNING

Realtidsregistrering

Trucken har en mobil vy för hantering av containerrörelser utanför kontoret. Olika jobb-typer kan väljas för visning i listor. Val av container, placering, lastbärare och vägning registreras enkelt i Trucken. Inspektion och skadehantering är integrerade funktioner i det mobila gränssnittet.

Yardplan i Terminal

Automatisk optimal placering – aldrig leta container igen!

Vid uppsättning av Terminals yardplan definieras logiska strategier för placering av en container baserat på plats och containerparametrar. Placering sker baserat på fler parametrar som rederi/anlöp, export, fraktföretag, vikt, storlek/typ, farligt gods mm.

Automatisk yardplan leder till mindre flänsning, kortare körväg, färre förflyttningar, personoberoende och framför allt – mindre letande!

Tullhantering

Automatiska klareringsfunktioner

Terminal är integrerat med Tyringe tullsystem. Containerlistor överförs och mappas mot tullsystemet vilket är helintegrerat med tullverket. Så snart en container frisläpps ändras container status och enheten blir tillgänglig för föravisering och gate-out. Klareringen övervakas och en fellista kan nås via Terminal daschboard – för uthopp och vidare felsökning i tullsystemet.

Terminal stöder EDI-formaten COPARN och CuSCAR för smart tullklarering.

Business Intelligence by Grieg Connect

Business Intelligence

Terminal BI

Vi anser att mindre tid bör läggas på att söka efter, ta fram och presentera data och att det borde finnas mer tid till att fatta de rätta besluten för din containerhanteringsverksamhet. Grieg Connects Explore erbjuder data för beslutsunderlag som presenteras i ett användarvänligt gränssnitt för stationära datorer eller mobiler, och som inte bara kan komma till nytta för ledningen och styrelsen utan också verksamhetspersonalen.