Your browser is outdated, and is not supported by this website. Please update your browser for a better experience.

Seamless jobber sammen med Bergen og Omland Havnevesen (BOH) om utvikling og effektiv implementering av landstrøm  som et viktig ledd i digitalisering av havnene. Innføring av landstrøm til de store skipene har også en åpenbar miljøgevinst som bidrar til energieffektivisering av sjøtransporten og reduserte utslipp ved kai.

Tidligere i år ble det klart at Seamless sammen med syv norske havner startet digitalisering av datafangst og effektiv håndtering og dokumentasjon av gods. Nå jobber Seamless og BOH sammen om å tilgjengeliggjøre en landstrømsløsning som flere norske havner kan benytte seg av. Nøkkelord er selvbetjening for fartøyene, automatisk registrering, rapportering og «smart» fakturering av strømforbruk.  Bergen Havn er foregangshavn med tilsammen tre tilkoblingspunkt som nå tas i bruk.

Forrige noen uker siden kunne BOH melde at Bergen Havn for første gang har hatt besøk av tre skip som har ligget side om side, alle tilkoplet landstrøm. Med fem store store offshoreship som mulige brukere, holder utbyggingen tritt med behovet og det planlegges videre utbygging på Festningskaien, Nykirkekaien og Dokken.

– Det er svært gledelig at det tredje tilkoblingspunktet nå er kommet på plass. Det gjør at vi kan levere strøm til tre offshorefartøy samtidig, sier prosjektleder hos BOH, Even Husby (foto).

Digitalisering av havnene og reduserte klimagassutslipp
Fokuset på landstrøm er et prosjekt som som står høyt på Bergen havns prioriteringsliste. Partene ønsker sammen å gå i front for å tilby effektive havnetjenester som bidrar til reduksjon av klimagassutslipp fra transportsektoren.

– Å gå i front av den teknologiske utviklingen er krevende. Her slår Bergen havn sammen både miljøtiltak og digitalisering i ett og samme initiativ , sier Øystein Chr. Løken, daglig leder i Seamless.

Bergen Havn er foregangshavn på flere områder og er en viktig samarbeidspartner for Seamless som nå er teknologipartner til 90 % av de norske havnene. Med Grieg Logistics og CMR på eiersiden, er det en nærmest selvskreven regel at Seamless har et «grønt» fokus.

Skybaserte tjenester og applikasjoner
Koblingen til Seamless-tjenesten Portwin gir enkel og presis datafangst som sikrer økt kontroll og lett tilgang til data som f.eks. strømforbruk. Portwins «landstrøms-connector» er en skybasert tjeneste fra software-leverandøren, som representerer en standardisering av datafangst og fungerer uavhengig av leverandør.

– I dag er det viktig at man har enkle, effektive verktøy for hånden, bokstavelig talt. Alt som kan «fanges og gjenbrukes av data» og evt. registreres inn i en app på mobilen representerer en viktig forbedring, enklere hverdag og ikke minst økte muligheter for kontroll, sier Ingunn Østhassel som er produkteier i Seamless.

Å registrere forbruk av landstrøm direkte inn i Portwin innebærer at man oppnår betydelig reduksjon av manuelle operasjoner og feilrapportering, og bidrar til effektivisering, nøyaktighet og kontroll for både kunde og leverandør. Når måling av strøm skjer direkte inn i Portwin havnedatasystem vil både kunde og leverandør til en hver tid følge med på forbruket selv.