Your browser is outdated, and is not supported by this website. Please update your browser for a better experience.

Dataanalyse-duoen Grieg Connect og Yxney Maritime har inngått et partnerskap med NOx-fondet for å bygge en datadreven løsning for automatisk innsamling og rapportering av NOx-utslipp til havs. Solstad Offshore og Fjord1 deltar i piloteringsfasen i prosjektet.

Næringslivets NOx-fond bidrar til reduksjon av utslipp ved at rederier og skip betaler inn etter mengde utslipp i norske farvann. Tilknyttede medlemmer av fondet kan søke om støtte til utslippsreduserende tiltak. Beregning- og rapportering av utslipp er fortsatt en manuell øvelse for rederiene, en arbeidskrevende prosess med potensiale for feil.

Den nye løsningen, NOxDigital, vil fungere som en digital infrastruktur som automatisk registrerer om et fartøy opererer i avgiftspliktig sone og gi brukeren full kontroll over avgiftspliktige utslipp i et skreddersydd digitalt dashbord. Løsningen bygger på Yxney sin skybaserte software for energiledelse, Maress, samt Grieg Connect sin plattform for høyoppløselige posisjonsdata og geofencing.

«Med et system som gir oss full kontroll på drivstofforbruk, posisjon og fartøyets pågående aktiviteter så får vi et mye mer nøyaktig bilde av utslippene enn ved manuelle beregninger,» sier Svein Erik Isaksen, Environmental Engineer i Solstad Offshore. «Og en heldigital løsning gjør at rapporteringen kan automatiseres, noe som fører til høyere kvalitet og bedre konsistens i utslippsrapporteringen.»

«Denne nye løsningen vil også legge til rette for ytterligere utslippskutt,» sier Erik Aadland i Grieg Connect. «Med denne plattformen bygger vi internasjonalt skalerbar maritim teknologi som støtter opp under en bærekraftig fremtid for skipsnæringen.»

«Det er verdifullt å samarbeide med høykompetente selskaper i utviklingen av ny maritim teknologi,» sier Rouzbeh Rasai i NOx-fondet. «Når bærekraft og digitalisering kombineres på denne måten så skapes datadrevne løsninger som også forenkler hverdagen for virksomhetene som rapporterer til oss.»

«Sammensetningen av aktører i dette partnerskapet er et eksempel på hvordan den norske maritime næringen samarbeider for å skape innovative løsninger for fremtidens skipsfart,» sier daglig leder i Yxney, Simen Sanna. «NOx-fondet er i seg selv en innovativ norsk konstruksjon for selvregulering av markedet. Når dette kombineres med den maritime ekspertisen som er oppbygd gjennom 135 år med Grieg-historie, det datadrevne bærekraftsfokuset til Yxney, og den operasjonelle kompetansen til Solstad og Fjord1, så får man et slagkraftig partnerskap.»

Samarbeidet har mottatt støtte fra Innovasjon Norge gjennom ordningen for Miljøteknologi. Løsningen vil først rulles ut til offshorefartøy og ferger våren 2020, og deretter til øvrige segmenter. Videre vil løsningen gjøres tilgjengelig for andre geografiske områder med utslippsregulering til havs, som eksempelvis Emission Control Areas (ECAs).

Mer informasjon om løsningen NOxDigital ligger på www.noxdigital.no