Your browser is outdated, and is not supported by this website. Please update your browser for a better experience.

Vårt terminalsystem tilbyr sanntidsplanlegging og kontroll av aktiviteter og operasjoner i terminaler. Systemet tilbyr et omfattende utvalg av driftsfunksjoner som hjelper terminaloperatører med å forenkle og optimalisere prosesser betydelig. 

Et TOS for fremtiden

Grieg Connect leverer en moderne, ressurseffektiv logstikkmodul for nordiske containerterminaler.

Terminalaktiviteter slik som booking, planlegging overvåking, rapportering og fakturering er kapasiteskrevende. Gode digitale løsninger slik som Greg Connects skybaserte terminalsystem sørger for at operatør kan maksimere effektiviteten og øke utnyttelsen av egen terminal.

Vi bygger fortløpende ny, smart funksjonalitet inn i vårt TOS som blant annet inneholder yardplanning, rapporteringsfunksjoner, forhåndsmelding av last, EDI-funksjonalitet, arbeidsplaner for løftemaskiner samt en kontrakt og faktureringsdel.

Grieg Connects TOS fungerer på alle mobile plattformer og vi tilbyr integrasjonsmuligheter mot gatesystemer for økt efektivisering.

Ta gjerne med en av oss for mer informasjon om hvordan vi kan bidra til å løfte den digitale siden av din terminal