Your browser is outdated, and is not supported by this website. Please update your browser for a better experience.

Shiplog Traffic er utviklet sammen med redere av ferger og hurtiggående fartøy, og tilbyr et automatisert varslingssystem om bord på hvert fartøy, som inkluderer passasjerinformasjon og varsler på broen for navigatører hvis kontrollprosedyrer ikke følges.

Systemet bringer også advarsler om hastighet og fartsvei presentert «live» i en administrasjonsklient, sammen med en sanntidsoversikt over skipets bevegelser, passasjertall og HAZMAT-last. I tillegg gir systemet ankomstpredikasjon i realtid samt  ruteinformasjon og driftsmeldinger direkte fra fartøyene.

Systemet gir både offentlige myndigheter og redere tilpassede statistikker og historiske bevegelsesløsninger som sørger for et bredt og godt beslutningsgrunnlag for fremtiden. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om våre ferge og trafikkløsninger som er installert på mer enn 200 ferger og hurtigbåter i Norge…