Your browser is outdated, and is not supported by this website. Please update your browser for a better experience.

Vi ivaretar gjeldende krav til ISPS-sertifisering, forenkler prosesser rundt dagsbesøk, kontroller og sikringskontrakter.  Vi legger også til rette for en inntjeningsmodell på området samt gir tilgang til analysedata og statistikk.  

ISPS-sertifisering

Grieg Connect sørger for å ivareta det maritime sikringsnivået ved havneanlegg i henhold til det enkelte anleggs sikringsplan.

ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code) har som formål å beskytte fartøyer i internasjonal fart mot terrorhandlinger. Nordiske havneterminaler med anløp av internasjonal trafikk må derfor ivareta de krav som gjelder i ISPS-koden og være ISPS-godkjent.

Grieg Connect tilbyr nettbaserte ISPS-kurs for transportører som sikrer nødvending godkjennelse og adgang til ISPS-terminalene.  Få ISPS-godkjenning her.

Sikkerhetsmodul med integrasjon

Grieg Connect leverer en sikkerhetsmodul til terminaler for administrasjon av transportsikringskontrakter (bilregistre, kjøretillatelser, personellregistre, transportsikringserklæringer og ID-kort). Modulen har integrasjon mot adgangskontrollsystemer for automatisk overføring av informasjonen samt med portwin5 for fakturering, statistikk og analysedata .

Grieg Connect leverer også en mobil applikasjon som forenkler prosessene rundt dagsbesøk ettersom besøkende kan forhåndsanmelde seg via telefonen. Forespørselen godkjennes da av en aktør på ISPS området via telefonen. Appen sørger også for at ISPS ansvarlige kan på farten registrere inspeksjoner og dokumentere disse i etterkant.