Your browser is outdated, and is not supported by this website. Please update your browser for a better experience.

Vi ivaretar gjeldende krav til ISPS-sertifisering, forenkler prosesser rundt dagsbesøk, kontroller og sikringskontrakter.  Vi legger også til rette for en inntjeningsmodell på området samt gir tilgang til analysedata og statistikk.  

ISPS-sertifisering

Grieg Connect sørger for å ivareta det maritime sikringsnivået ved havneanlegg i henhold til det enkelte anleggs sikringsplan.

ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code) har som formål å beskytte fartøyer i internasjonal fart mot terrorhandlinger. Nordiske havneterminaler med anløp av internasjonal trafikk må derfor ivareta de krav som gjelder i ISPS-koden og være ISPS-godkjent.

Grieg Connect tilbyr nettbaserte ISPS-kurs for transportører som sikrer nødvending godkjennelse og adgang til ISPS-terminalene.  Få ISPS-godkjenning her.

Havnesikringsmodul med integrasjoner

Grieg Connect leverer en digital sikkerhetsmodul til havner & terminaler for administrasjon av transportsikringskontrakte,  Modulen har integrasjon mot adgangskontrollsystemer for automatisk overføring av informasjonen samt med portwin5 for fakturering, statistikk og analysedata .

Grieg Connect leverer også en mobil applikasjon som forenkler prosessene rundt dagsbesøk ettersom besøkende kan forhåndsanmelde seg via telefonen. Forespørselen godkjennes da av en aktør på området via telefonen. Appen sørger også for at ansvarlige kan på farten registrere inspeksjoner og dokumentere disse i etterkant.

For mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe til med å forenkle havnesikringsprosessene hos dere, ta kontakt med vårt entusiastiske team