Your browser is outdated, and is not supported by this website. Please update your browser for a better experience.

Vi leverer modulære havnesystemer som sikrer god datahåndtering, riktige arbeidsprosesser og effektiv kommunikasjonsflyt. Våre havnesystemer Portwin og Shiplog med tilhørende mobiltjenester brukes av mer enn 60 havner, terminaler, og supply-baser i Norden.

PORTWIN – MODERNE HAVNESYSTEM

Portwin er vår moderne, skybaserte havneadministrasjonsystem som henter inn all aktivitet i havnen – anløp, kai, gods og tjenester – og skyver disse automatisk  til fakturering. Vi tilbyr integrasjoner for statistikk, hendelsesrapportering og lastinformasjon. Systemet er tilgjengelig via desktop, tablet / iPad eller telefon slik at du kan håndtere aktiviten selv på hjemmekontoret.

Vi tar oss av driftskostnadene og dere øker innteken ved bedre kontroll, datakvalitet og enklere arbeidsprosesser.

GO SERVICES

Mobilapplikasjonen GO Services mobilapplikasjoner for havnedrift leveres for iOS og for Android.  Applikasjonen tilbyr et modern grensesnitt hvor havnen kan registrere utført arbeid slik som leveranse av va, strøm, fortøying. krantimer og trucktimer. Disse flyter rett til faktuerering  via vårt havnesystem. Tidsbruken noteres  naturlig nok også. Applikasjonen kan også tilbys tredjeparter som leverer tjenester i havnen.

SHIPLOG HAVN

Shiplog Havn er vårt AIS-program for å registrere ankomster og avganger til fartøy. Programmet predikerer også den forventede ankomsten til fartøy til et gitt geografisk område  slik som kai, havneområde eller påstigningsområde for los. Alle timestamps flyter naturlig nok sømløst inn i våre havneløsninger Portwin & Go.

Shiplog Havn tilbyr selvdefinerte sms / e-post varsler, grafisk fortøyningsplanlegger,  playback funksjonalitet og innlasting av forvaltningsinformasjon.  Ta kontakt med vårt team for å høre hvordan vi kan automatisere din trafikk-fangst.