Your browser is outdated, and is not supported by this website. Please update your browser for a better experience.

Vi tilbyr data på forventede ankomsttidspunkt, vi predikerer ruteavvik og mulig grunnstøting. Vi kan også forutse skipenes destinasjon, alt dette ved hjelp av kunstig intelligens, AIS og tredjeparts datakilder.

ESTIMATED TIME OF ARRIVAL (ETA)

Estimater på ankomst gis i dag manuelt av en skipsagent eller mannskap via offentlige innmeldingsportaler. Dette oppdateres sjeldent og er ofte mangelfullt. Grieg Connect har  utviklet en maskinlæringsalgoritme som pålitelig beregner ankomsten for skip fra nært og fjernt i realtid. Ved bruk av kunstig intelligens i form av forskjellige maskinlæringsmetoder analyseres flere år med fartøystrafikk. Disse dataene, sammen med bruk av posisjon, kurs og fart på fartøyene i sanntid, beregner nå automatisk en ETA (estimated time of farrival) på skipenes anløp.

Les mer om Vårt samarbeid med Oslo havn på ETA  eller kontakt vår dynamiske team for mer informasjon.

ROUTE MATCHING & DEVIATION DETECTION

Destinasjonen til et skip er ikke alltid kjent, forutsetninger kan endre seg og ny destinasjonshavn bli valgt. Vår modell bruker kunstig intelligens til å predikere sannsynligheten for at et skip ankommer en gitt havn. V lager rute vi mener den vil ta og forteller naturlig nok når den ankommer.

Predikasjon av avvik handler om det grunnleggende spørsmålet: er bevegelsesmønstret til fartøyet ukjent, og hvor stor deviasjon fra kjente mønstre snakker vi om. Ved hjelp av maskinlæringsalgoritmer og rutemønstre så kan vi predikere avvik fra historiske ruter i realtid.

POWERED GROUNDINGS

20 prosent av alle maritime ulykker er laste- og cruiseskip som går på grunn. Et redusert antall grunnstøtinger vil gi bringe stor miljø-, og helsemessig fordeler. Ved hjelp av algoritmer for å peke ut deviasjoner til kjente seilingsmønstre så kan Grieg Connect likeledes se predikere mulige grunnstøtinger i realtid.    Med andre ord når og hvor vil skipet treffe land (..) En geometrisk sektor blir tegnet framfor et skip som gjør avvikende bevegelser. Time to impact kalkuleres da basert på fart, retning og distanse til nærmeste point of impact. Tester på systemer viser at vi kan predikere 3/4 av grunnstøtinger nok til i forveien til at de kunne avverges.

Ved hjelp av batymetriske data slik som dybdekart og informasjon om skipene så kan modellen også predikere keel clearance og alarmere på dette i realtid. Kontakt vår team for å høre hvordan vi kan hjelpe til med å øke sikkerheten til sjøs.

MADART TECHNOLOGY DEMO