Åhus Hamn är en av södra Sveriges mest betydande bulkhamnar och är sydöstra Sveriges största containerhamn med affärsområden inom bulk- och containerhantering samt tullager och magasinsuthyrning.    

– Digitaliseringen inom branschen går fort och det är viktigt att ha system som enkelt kan integrera med system hos kunder, samarbetspartners och myndigheter.

Fredrik Åsare, VD för Åhus Hamn

Hamnbolaget har under flera år arbetat med sin digitaliseringsstrategi för att uppnå förenklade arbetssätt och inte behöva läsa in eller registrera samma information mer än en gång.  

Allt syftar på ökad användarvänlighet: hamnens medarbetare och kunderna ska enkelt kunna samverka och dela data direkt i hamnsystemet snarare än i separata webbgränssnitt och via en mängd epostmeddelanden. Det var även viktigt för hamnen att inte ha egen kod och anpassningar vilket visat sig driva på konsultkostnader och lokala fel historiskt.  

Inom Åhus hamnområdet verkar flera stora företag, såsom The Absolut Company, Svenska Lantmännen, Knauf Danogips GmbH, Svenska Foder AB, Yara AB, Marieholm Salt AB och KLF, som alla är representanter ifrån ägarföretaget Åhus Stuveriintressenter AB. Med containeranlöp varje vecka till Bremerhafen och Hamburg har Åhus Hamn ett stort strategiskt läge såväl mot Europa som övriga världen.

I detta arbete har det lagts mycket kraft vid att ha en uppkopplad infrastruktur i hela hamnområdet, så att alla inblandade aktörer från hamnens medarbetare till kunderna får tillgång till relevant information under kontrollerade former. Som resultat ökar lönsamheten för alla aktörer och alla i hamnen gynnas av ett bättre logistikflöde. Därför valet av en molnlösning i en enda instans. 

”Vi har under de senaste åren bytt flera av våra stödsystem till molnbaserade och insett hur bra det är att alltid ha system som är uppdaterade med senaste konfigurationen. Det skapar en trygghet som gör att vi alltid känner att vi kan leverera kvalitet och värde till våra kunder”, säger Åsare. 

Ledande teknologi skapar försprång och kvalitet    

Grieg Connects ambition är att göra hamn och terminal till ett logistiknav i världsklass och skapa hållbar konkurrenskraft för hamnen, hamnens kunder och partners.  

Åhus är den första hamnen i Sverige som väljer att implementera alla Griegs moduler. Vi i Grieg Sverige är stolta och samlas kring uppgiften att göra installationen till en riktigt fin referens. Ledande teknologi tar oss en bra bit på vägen – men det är nära samarbete mellan hamnen och våra konsulter och utvecklare här i Sverige som skapar unika kundvärden.

Tord Svanqvist, VD för Grieg Connect AB

Syftet i digitaliseringen är också att vara förberedd på vidareutveckling av MSW (The Swedish Maritime Single Window) och på nya globala standarder, så att information kan utväxlas med såväl myndigheter som lastägare och rederier, utan att informationen skall behöva läsas in i flera olika system. 

Förbättrad logistikflöde skapar konkurrensfördel för alla kunder som fraktar sina produkter via hamnen. Med Åhus hamn centrala geografiska läge kommer det nya hamnsystemet eventuellt att stärka hela södra Sveriges konkurrenskraft. 

”Molnbaserade stödsystem skapar en trygghet som gör att vi alltid känner att vi kan leverera kvalitet och värde till våra kunder”, säger Fredrik Åsare, VD Åhus Hamn och Stuveri AB.
”Vi är stolta över samarbetet med Åhus Hamn. Ledande teknologi tar oss en bra bit på vägen – men det är nära samarbete mellan hamnen och våra konsulter och utvecklare här i Sverige som skapar unika kundvärden”, säger Tord Svanqvist, VD för Grieg Connect AB.
Projektledare Sandra Jansson från Grieg Connect Sverige ansvarar för projektet i Åhus Hamn.

För mer information kontakta:   
Fredrik Åsare, fredrik.asare@ahushamn.se, tel. 044-28 86 01 
Tord Svanqvist, tord@griegconnect.com, tel. 073-375 70 68 

Om Grieg Connect  
Grieg Connect bildades 2017 när Grieg koncernen förvärvade de norska techbolaget Shiplog AS samt Seamless AS och CTS. Seamless hade en 25 årig erfarenhet av hamnsystem och CTS bidrog med 15 års erfarenhet av terminalverksamhet. Tillsammans med kunderna utvecklas den ledande hamn- och terminallösningen i Norden med sikte på global utrullning.  

Om Åhus Hamn & Stuveri AB  
Åhus Hamn är en av södra Sveriges mest betydande bulkhamnar och är sydöstra Sveriges största containerhamn. Åhus Hamn & Stuveri AB är ett hamnbolag med delat ägarskap mellan Kristianstads kommun 54% och Åhus Stuveriintressenter AB 46% vars uppdrag är att utveckla verksamheten i Åhus Hamn som logistikcentrum och därigenom främja utvecklingen av företagande och sysselsättning i Kristianstads kommun. I koncernen ingår också det helägda dotterbolaget G. Lindéns, Fritz Nilssons Eftr. AB som tillhandahåller mäkleri- och speditionstjänster.  

Posted in News